Mēnešalga:
790 līdz 971 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes vadītāja palīgs

Prasības amata pretendentiem:
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, komerczinību un administrēšanas, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, humanitāro zinātņu (vēlams – valodu studiju un programmu grupa) vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vēlama vismaz 2 gadu darba pieredze lietvedības vai sekretariāta funkciju jomā;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē;
 • nepieciešama prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī un/vai angļu valodas zināšanas A2 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages).

   Galvenie amata pienākumi:     
   • organizēt un koordinēt Pārvaldes priekšnieka dienas kārtību, apmeklētāju pieņemšanu, viesu uzņemšanu;
   • veikt informācijas pieņemšanu, reģistrēšanu un nodošanu Pārvaldes priekšniekam vai adresātam;
   • nodrošināt ikdienas informācijas apriti Pārvaldē, koordinēt vadītāja dokumentu plūsmu un dokumentu izpildītājiem noteikto izpildes termiņu ievērošanas kontroli;
   • veikt informācijas uzskaiti, apkopošanu un apmaiņu;
   • nodrošināt un veikt informācijas, preses relīžu par aktualitātēm, kā arī citas aktuālas informācijas sagatavošanu, nodrošināt informācijas sniegšanu reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem;
   • organizēt preses konferences par Pārvaldes darbības rezultātiem un būtiskiem notikumiem;
   • izstrādāt rīkojuma, sarakstes un citu dokumentu projektus, sagatavot nepieciešamo informāciju, aprēķinus un atskaites;
   • piedalīties Pārvaldes priekšnieka vadītajās sēdēs un protokolēt tās;
   • organizēt un sadarbībā ar Pārvaldes amatpersonām piedalīties informatīvajos pasākumos izglītības iestādēs;
   • organizēt un koordinēt personāla dalību kultūras, sporta pasākumos un citās sabiedriskajās aktivitātēs, piedalīties pasākumu organizēšanā.
   Piedāvājam:
   • interesantu un atbildīgu darbu;
   • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
   • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājuma dienas;
   • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātajiem 6 mēnešiem);
   • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;
   • mēnešalgu no 790 EUR līdz 971 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību).
   Pieteikuma iesniegšana:

   Iespēja pieteikties minētajam amatam ir Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē līdz 2023.gada 1.oktobrim, sūtot CV, pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus uz e-pasta adresi rip.kanceleja@rs.gov.lv, norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

   Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

   Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

   Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

   Pretendentiem jāpiesakās līdz