Mēnešalga:
710 līdz 810 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Liepājas iela 2B, Ludza, Ludzas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes Atlīdzības uzskaites nodaļas speciālista amats 

(darba vieta Ludza)
Prasības amata pretendentiem:
 • finanšu un grāmatvedības sfērai atbilstoša vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • nepārtraukta zināšanu papildināšana, praktiska pieredze, progresīvo metožu apgūšana semināros un citos kvalifikācijas celšanas kursos;
 • vismaz 2 gadu pieredze grāmatvedības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;
 • nepieciešama prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama pieredze strādāt ar resursu vadības sistēmu „Horizon”;
 • zināšanas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;
 • pieredze darbā ar dokumentu apriti.

Amata pamatpienākumi:     
 • veikt personāla pieņemšanas operācijas resursu vadības sistēmā „Horizon” palīdzību: ievadīt personu kartiņās informāciju par slodzēm, piemaksām, bankas rēķiniem un kontiem, IIN informāciju, VSA kategoriju reģistru, sociālo statusu reģistru;
 • aprēķināt un uzskaitīt ar resursu vadības sistēmā „Horizon” palīdzību atalgojumu pabalstus un kompensācijas, atbilstoši pavēlēm par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu vai pārvietošanu, saskaņā ar iesniegtajām darba laika uzskaites tabulām, veikt ieturējumus, sagatavot izmaksu sarakstus;
 • aprēķināt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas LR likumdošanā noteiktajā kārtībā;
 • sagatavot maksājuma uzdevumus par aprēķināto atalgojumu (ņemot vērā personāla norādītos rekvizītus) un nodokļiem;
 • reizi gadā aprēķināt atvaļinājuma rezerves ar grāmatvedības datorprogrammas palīdzību;
 • uzskaitīt iestādes norēķinus par iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem ieturējumiem;
 • reizi mēnesī salīdzināt personāla iesniegto algas nodokļa grāmatiņu datus Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā ar resursu vadības sistēmā „Horizon” datiem;
 • sagatavot un izsniegt aprēķinus par vidējo izpeļņu izdienas pensijas aprēķiniem amatpersonām;
 • sagatavot, noformēt, uzkrāt lietās darbinieku personas rēķini (kontu) kartītes, darba algas aprēķinu sarakstus ar aprēķina dokumentiem, darba nespējas lapas, zvērināto tiesu izpildītāju rīkojumus par ieturējumiem no darba samaksas, darba laika uzskaites tabulas, ziņojumus un iesniegumus par ieturējumiem no darba algas un atbilstoši normatīvajiem aktiem nodot arhīvā.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 710 EUR līdz 810 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "grāmatvedis Ludzā" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. 

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz