Mēnešalga:
1550 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta galvenais inspektors 

Prasības amata pretendentiem:
 • atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7. pantā noteiktajām prasībām;
 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības vai komerczinību un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 6 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai citā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • veikt dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu;
 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus un sūdzības par nodarbināto rīcību, iespējamiem pārkāpumiem;
 • veikt piemēroto disciplinārsodu tiesiskuma un lietderības kontroli;
 • izskatīt iesniegumus par piemēroto disciplinārsodu apstrīdēšanu un sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • izstrādāt un aktualizēt disciplināro uzraudzību reglamentējošos normatīvos aktus, metodiskos ieteikumus, organizatoriskos, rīkojuma dokumentus, kā arī piedalīties to izstrādē un uzraudzīt to ievērošanu praksē;
 • sagatavot atzinumus par izstrādātajiem normatīvo aktu, metodisko ieteikumu, organizatorisko un rīkojuma dokumentu projektiem amata kompetences ietvaros;
 • veikt neplānotās pārbaudes un piedalīties plānotajās pārbaudēs;
 • saņemot pilnvarojumu, pārstāvēt Valsts robežsardzi valsts un pašvaldību iestādēs un tiesā.
  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
  • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
  • sociālās garantijas;
  • apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. 

  Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”. Amata mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze 1550 EUR, kā arī risks dzīvībai/veselībai, korupcijas risku pakāpe un individuālā izdiena.


  Pieteikuma iesniegšana:

  Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

  Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

  Pretendentiem jāpiesakās līdz