Mēnešalga:
1395 līdz 1430 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Atbalsta nodaļas galvenā inspektora amats

Prasības amata pretendentiem:
 • atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7. pantā noteiktajām prasībām;
 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 2 (divu) gadu pieredze Valsts robežsardzē vai citās tiesībsargājošās vai valsts drošības iestādēs;
 • labas krievu valodas, vēlamas angļu valodas zināšanas vismaz A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • veikt atsevišķus operatīvās darbības pasākumus un kriminālprocesuālās darbības noteiktās kompetences ietvaros;
 • veikt informācijas apstrādi, sistematizāciju un analīzi, izmantojot programmu i2 Analyst Notebook vai citu analītisko programmu, un, pamatojoties uz iegūto informāciju, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus par optimālo rīcības modeli;
 • konsultēt kriminālizmeklēšanas jomas amatpersonas par datu iegūšanas iespējām no informācijas un komunikācijas ierīcēm un iegūt no tām datus;
 • veikt operatīvās darbības pasākumos un izmeklēšanā pirmstiesas procesā iegūto audio, video ierakstu apstrādi, analīzi un saglabāšanu informācijas nesējos;
 • veikt informācijas pieprasīšanu un apstrādi no VID Datu noliktavas sistēmas;
 • sekot līdzi speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu attīstības tendencēm;
 • apzināt un sagatavot priekšlikumus ārvalstu finansējuma piesaistei kriminālizmeklēšanas kapacitātes stiprināšanai;
 • veikt speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu testēšanu, programmatūru funkcionalitātes izvērtēšanu izmantošanai operatīvās darbības pasākumos un vērtējuma sagatavošanu, iesniegt rekomendācijas Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšniekam;
 • izstrādāt normatīvo aktu projektus, kā arī sniegt atbalstu citām Valsts robežsardzes struktūrvienībām normatīvo aktu izstrādē amata kompetences ietvaros;
 • sniegt atzinumus par Valsts robežsardzes vai citu iestāžu sagatavotajiem normatīvajiem aktiem amata kompetences ietvaros.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”, mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1395 EUR līdz 1430 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, autobiogrāfiju, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi „VRS KIP AtN galvenais inspektors”, vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.
Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka stājoties amatā uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. apakšpunktā noteiktajam.

Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 24.janvārim.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz