Mēnešalga:
1555 līdz 1655 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenais inspektors 

Prasības amata pretendentiem:
 • atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4., 7.pantā noteiktajām prasībām;
 • nepieciešama augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, sociālo un cilvēkrīcību zinātņu, humanitāro zinātņu, komerczinību un administrēšanascivilās un militārās aizsardzības vai informācijas un komunikācijas zinātņu izglītības tematiskajā jomā (žurnālistikas un komunikācijas izglītības programmu grupa);
 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama 3 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai dienestā (darbā) iekšlietu, tieslietu vai ārlietu nozarē starptautisko attiecību jomā;
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības lietu vai starptautiskās sadarbības jomā;
 • vēlama pieredze un zināšanas interneta mājas lapu administrēšanā;
 • nepieciešama prasme strādāt ar datorprogrammām (Word, Excel, PowerPoint, Visio, CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3. kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.
  Galvenie amata pienākumi:     
  • veidot, koordinēt un veicināt Valsts robežsardzes iekšējo un ārējo komunikāciju ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (turpmāk – FRONTEX), Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru (turpmāk – EUAA), Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (turpmāk – CEPOL) un citām Eiropas Savienības institūcijām;
  • piedalīties Valsts robežsardzes saistību pret Eiropas Savienības institūcijām izpildes nodrošināšanā iekšlietu un tieslietu jomā;
  • veikt Eiropas Savienības iniciatīvu izvērtēšanu un priekšlikumu izstrādi nacionālajai pozīcijai iekšlietu vai tieslietu jomā;
  • pārstāvēt Valsts robežsardzi Eiropas Savienības institūcijās (tajā skaitā aģentūrās);
  • ievietot informāciju par FRONTEX, EUAA, CEPOL un citu Eiropas Savienības institūciju plānotajiem un īstenotajiem pasākumiem  un to darbības rezultātiem Valsts robežsardzes tīmekļvietnē un citos plašsaziņas līdzekļu izdevumos;
  • veidot informatīvos materiālus par Valsts robežsardzi sociālo tīklu platformās, veicinot Valsts robežsardzes personāla pieteikšanu atlasei un dalībai FRONTEX kopīgajās operācijās, EUAA ekspertu iesaistēs un citu institūciju organizētajos kopīgajos pasākumos;
  • organizēt un veikt intervijas ar FRONTEX Pastāvīgā korpusa ekspertiem, kas ir izvietoti Latvijas Republikas teritorijā;
  • publicēt informāciju par vadošo ārvalstu personu vizītēm Latvijas Republikā FRONTEX, EUAA, CEPOL un citu Eiropas Savienības institūciju organizēto pasākumu ietvaros;
  • sagatavot un izplatīt preses relīzes, ziņas, informatīvos paziņojumus un cita veida publikācijas par Valsts robežsardzes sadarbību ar FRONTEX, EUAA, CEPOL un citām Eiropas Savienības institūcijām;
  • organizēt preses konferences, informatīvās kampaņas un sabiedrisko attiecību pasākumus.
     Piedāvājam:
     • mēnešalgu sākot no 1555 EUR līdz 1655 EUR pirms nodokļu nomaksas;
     • atbildīgu un interesantu darbu;
     • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
     • sociālās garantijas;
     • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
     • apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
     • pabalstu 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
     • nelaimes gadījuma pabalstu;
     • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu, kontaktlēcu) iegādes izdevumu kompensēšanu līdz 150 EUR.

     Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”. 

     Pieteikuma iesniegšana:

     Kandidātiem lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012:

     • dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);
     • motivācijas vēstuli;
     • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju/as un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
     • dokumenta kopiju par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs.

     Pieteikšanās termiņš  līdz 2024.gada 21.jūlijam.

     Papildus informācija pa tālruni - 26349004.

     Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

     Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

     Pretendentiem jāpiesakās līdz