Mēnešalga:
2190 līdz 2290 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Izmeklēšanas nodaļas galvenais inspektors 

Prasības amata pretendentiem:
 • atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4., 7.pantā noteiktajām prasībām;
 • nepieciešama augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama vismaz 2 gadu pieredze izmeklēšanā pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē vai citā iestādē;
 • angļu valodas zināšanas – vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei un labas krievu valodas zināšanas;
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.
  Galvenie amata pienākumi:     
  • izskatīt ziņas, kas norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un uzsākt kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atteikties uzsākt kriminālprocesu;
  • organizēt un veikt izmeklēšanu kā procesa virzītājam savā lietvedībā esošajos kriminālprocesos, tai skaitā par smagiem vai sevišķi smagiem, daudzepizožu, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītiem noziegumiem;
  • vadīt izmeklēšanas grupas darbību kriminālprocesā;
  • veikt izmeklēšanas vai citas procesuālās darbības procesa virzītāja uzdevumā kā izmeklēšanas grupas dalībniekam vai procesuālo uzdevumu izpildītājam;
  • veikt ārvalsts lūguma izpildi par palīdzības sniegšanu procesuālās darbības veikšanā;
  • veikt un piedalīties atsevišķu operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanā, tai skaitā smagu vai sevišķi smagu, daudzepizožu, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu apkarošanā;
  • sagatavot normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar izmeklēšanas pirmstiesas procesā organizēšanu Valsts robežsardzē, kā arī sniegt atbalstu citām Valsts robežsardzes struktūrvienībām normatīvo aktu projektu sagatavošanā;
  • uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu un sastādīt procesuālos dokumentus amata kompetences ietvaros;
  • sniegt atzinumus par Valsts robežsardzes vai citu iestāžu sagatavotajiem normatīvajiem aktiem amata kompetences ietvaros;
  • piedalīties starptautiskās konferencēs, semināros un lekcijās, prezentēt Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas jomu, sagatavot ar dienestu saistītus dokumentus angļu valodā.
     Piedāvājam:
     • mēnešalgu sākot no 2190 EUR līdz 2290 EUR pirms nodokļu nomaksas;
     • atbildīgu un interesantu darbu;
     • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
     • sociālās garantijas;
     • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
     • apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
     • pabalstu 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
     • nelaimes gadījuma pabalstu;
     • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu, kontaktlēcu) iegādes izdevumu kompensēšanu līdz 150 EUR.

     Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”. 

     Pieteikuma iesniegšana:

     Kandidātiem lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012:

     • dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);
     • motivācijas vēstuli;
     • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju/as un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
     • dokumenta kopiju par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs.

     Pieteikšanās termiņš  līdz 2024.gada 21.jūlijam.

     Papildus informācija pa tālruni - 26349004.

     Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

     Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

     Pretendentiem jāpiesakās līdz