Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Projekta nosaukums: „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta īstenošana: 02.01.2016. - 31.12.2019.

Projekta izmaksas: Projekta kopējais finansējums ir 298 655 EUR.

Projekta specifiskais mērķis:

Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus organizē dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu piederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju un sadarbību starp dalībvalstīm šajā sakarā, tostarp imigrācijas sakaru virsnieku darbības.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieki sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm no un caur Gruziju un Baltkrievijas Republiku.

Projekta ietvaros:

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Aleksands Petrovskis no 2016. gada 1. februāra līdz 2016. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Baltkrievijā (Minskā).

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvedis Edmunds Ļuļs no 2016. gada 2. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim un kapteinis Renāts Vecelis (eksperts - dokumentu konsultants) no 2016. gada 1.februāra līdz 2016. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Baltkrievijā, Gruzijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projektā imigrācijas sakaru virsnieki:

1. Pārstāvēs Latvijas intereses, lai uzturētu kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi novērst nelegālo migrāciju, kā arī atgriezt nelegālus migrantus.

2. Uz pastāvošo kontaktu pamata izveidos imigrācijas sakaru virsnieku punktus Gruzijā un Baltkrievijā.

3. Uzturēs kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas iestādēm operacionālā līmenī.

4. Nodrošinās atbalsta sniegšanu Latvijas vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kā arī Projekta partneru vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kuri pieņem galīgo lēmumu par vīzu izsniegšanu. Minētais atbalsts, galvenokārt, tiks vērsts uz pasu un vīzu jautājumiem, īpaši profilēšanas analīzi, papildus dokumentu aizsardzības pazīmēm, viltojumu un impostoru atklāšanu.

5. Organizēs gaisa un autobusu pārvadātāju, kā arī citu attiecīgo darbinieku, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noteiktiem migrācijas aspektiem) profilēšanas, dokumentu viltojumu pazīmju atklāšanas, Šengenas prasību ievērošanas un citās jomās apmācību, kas pārvadātāju vidū sekmēs nelegālās migrācijas novēršanu.

Projekta rezultātā tiks turpināta imigrācijas sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā un Baltkrievijas Republikā.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas Valsts robežsardze attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, turpinot Latvijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu darbību Baltkrievijā un Gruzijā.

Nodrošināta sakaru virsnieku punktu Baltkrievijā, Gruzijā tālāka darbība.
 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

2019.gada 31.decembrī noslēdzās Iekšējas drošības fonda projekts Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā)", kura ietvaros savus dienesta pienākumus veica Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā un Baltkrievijā.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 30.01.2020.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka atskaites konference Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 

 

Šī gada 12.decembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis rīkoja atskaites konferenci par sakaru virsnieka punkta Baltkrievijā darbību projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (1. posms)" ietvaros.

Atskaites konference notika Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijā telpās. Atskaites konferencē piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijā Padomniece Marta Veiķeniece un Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Sanāksmē piedalījās arī Baltkrievijā akreditēti sakaru virsnieki no Polijas, Vācijas, Somijas un Ukrainas, Latvijas Vēstniecības Konsulārās nodaļas darbinieki, Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas, Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu departamenta, Galvenās pārvaldes cīņai ar organizēto noziedzību un korupciju un Iekšlietu ministrijas Akadēmijas Starptautiskā mācību centra pārstāvji, Starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvis Baltkrievijā, kā arī „Belavia" un „AirBaltic" aviokompānijas pārstāvji.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks A.Petrovskis prezentēja sakaru virsnieka punkta Baltkrievijā darbības rezultātus. Atskaites sanāksmē ar prezentācijām uzstājās Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu departamenta pārstāvji.

Viesi augsti novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieku profesionālās spējas un labas koleģiālās attiecības ar sadarbības partneriem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punkta Baltkrievijā turpmākas darbības nepieciešamību. Pateicoties sakaru virsnieka atbalstam un sniegtajai informācijai, partneriestādes efektīvāk spēj cīnīties ar nelegālo migrāciju Eiropas Savienībā.

Valsts robežsardzes priekšnieka ģenerāļa Guntisa Pujāta darba vizītes uz Baltkrieviju ietvaros notika tikšanas ar Baltkrievijas Valsts robežu komitējas priekšsēdētāju ģenerālmajoru Anatoliju Lappo un tika parakstīts „Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitējas kopīgo pasākumu plāns 2020.gadām". Tikšanās noslēgumā ģenerālis G. Pujāts par īpašu ieguldījumu Valsts robežsardzes attīstībā un ievērojamu atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei kopējas Latvijas - Baltkrievijas robežas drošības nodrošināšanā, kā arī sakarā ar Valsts robežsardzes 100.gadadienu, apbalvoja ģenerālmajoru A. Lappo ar Valsts robežsardzes Jubilejas zīmi „Latvijas Valsts robežsardzei 100".

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Šī gada 13.decembrī Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts Eiropas Savienības pārstāvniecībā Minskā, piedalījās Eiropas Komisijas izsludinātajā TWINNING Projektā „Atbalsts Baltkrievijas Valsts robežu komitejai nacionālās Integrētas robežu pārvaldības stratēģijas un tās Ieviešanas plāna ieviešana" novērtēšanas sanāksmē. Twinning projekta vispārējais mērķis ir stiprināt Baltkrievijas Valsts robežu komitejās spējas ieviest modernu un efektīvu integrēto robežu pārvaldības (IBM) sistēmu, kas atbilst ES acquis communautaire un ES standartiem un labākai praksei, kas izstrādāta, pamatojoties uz gūtām atziņām.

Novērtēšanas sanāksmē piedalījās Eiropas Savienības pārstāvniecības Baltkrievijas Republikā pārstāvji, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas vēstnieki Baltkrievijā, Baltkrievijas Valsts robežu komitējas amatpersonas, kā arī TWINNING Projekta Komponenšu vadītāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 16.12.2019.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 

2019.gada 24. - 25.oktobrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta priekšnieci pulkvežleitnanti Guntu Laganovsku organizēja divus apmācības seminārus.

2019.gada 24.oktobrī Baltkrievijas Robežapsardzības institūtā tika organizēts apmācību seminārs par ceļošanas dokumentu izpētes pamatprincipiem, paņēmieniem viltoto dokumentu noteikšanā, viltotu un svešu dokumentu izmantošanas aktuālākajām tendencēm, kā arī jauniem dokumentu aizsardzības elementiem un biometrijas pamatiem. Apmācību seminārā piedalījās Baltkrievijas Robežapsardzības institūta specialitātes „Robežkontroles organizācija" trešā un ceturtā kursa kursanti.

2019.gada 25.oktobrī lidostā "Minska" tika organizēts apmācības seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primārajiem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojošā servisa darbinieki, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī vīzu centra PONY EXPRESS pārstāvji.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2019.gada 23.oktobrī Valsts robežsardzes pārstāvji apmeklēja uzņēmumu „Regula forensic science systems" un iepazinās ar jaunākajām tendencēm dokumentu pārbaudes aprīkojuma jomā.

2019.gada 25.oktobrī lidostā „Minskā" tika organizētas Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Dokumentu izpētes laboratorijas un Valsts robežsardzes pārstāvju darba tikšanās, kuras gaitā notika informācijas apmaiņa par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmas pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā" līdzekļiem.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 25.10.2019.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

2019.gada 25.septembrī lidostā "Minska" ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā pulkveža Aleksandra Petrovska atbalstu tika organizēts apmācības seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Semināru vadīja Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā Marcin Frydman. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 25.09.2019.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 2019.gada 4.jūlijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis organizēja sanāksme Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā. Sanāksmē piedalījās Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā, Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā un Polijas Robežsardzes sakaru virsnieks Minskā.
Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par Vācijas un Nīderlandes sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu), kā arī Polijas Robežsardzes sakaru virsnieku darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

2019.gada 5.jūlijā lidostā "Minska" ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā pulkveža Aleksandra Petrovska atbalstu tika organizēts apmācības seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Semināru vadīja Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā Rutger Schaaf un Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā Marcin Frydman. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 05.07.2019.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 

 

 

 

2019. gada 14. maijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A. Petrovskis organizēja sanāksmi Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā. Sanāksmē piedalījās Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes departamenta dokumentu eksperti, Somijas Robežsardzes dokumentu eksperts, Somijas Robežsardzes sakaru virsnieks Igaunijā, kā arī Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas vēstniecību Baltkrievijas Republikā Konsulāro nodaļu vadītāji.

Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas vēstniecību Baltkrievijas Republikā Konsulāro nodaļu, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes departamenta un Somijas Robežsardzes dokumentu ekspertu, kā arī Somijas Robežsardzes sakaru virsnieka Tallinā darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kas iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežu drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

2019. gada 15. maijā lidostā "Minska" ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā pulkveža A. Petrovska atbalstu tika organizēts apmācību seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Semināru vadīja Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes departamenta dokumentu eksperti Andrus Kasper un Lauri Hein, un Somijas Robežsardzes dokumentu eksperts Harri Makael Kortet. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju "AirBaltic" un "Belavia" pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2019. gada 14. maijā Igaunijas, Somijas un Latvijas robežapsardzības iestāžu pārstāvji apmeklēja uzņēmumu „Regula Forensic Science Systems" un iepazinās ar jaunākajām tendencēm dokumentu pārbaudes aprīkojuma jomā.

2019. gada 15. maijā lidostā „Minskā" tika organizēta Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Robežkontroles vienības „Lidosta Minska", Dokumentu izpētes laboratorijas un Igaunijas, Somijas un Latvijas robežapsardzības iestāžu pārstāvju darba tikšanās, kuras gaitā notika informācijas apmaiņa par robežu drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 17.05.2019.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 

 

 

2019. gada 28. martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A. Petrovskis organizēja sanāksmi Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā. Sanāksmē piedalījās Nīderlandes un Vācijas sakaru virsnieki (dokumentu eksperti) Maskavā, Somijas sakaru virsnieks Igaunijā, kā arī Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulārās nodaļas vadītāja.

Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulārās nodaļas, Vācijas un Nīderlandes sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu), kā arī Somijas sakaru virsnieku Tallinā darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kas iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Sanāksmes laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

2019. gada 29. martā lidostā "Minska" ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā pulkveža Aleksandra Petrovska atbalstu tika organizēts apmācību seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Semināru vadīja Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā Rutger Schaaf un Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā Andreas Baks. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju "AirBaltic" un "Belavia" pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojošā servisa darbinieki, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2019. gada 28. martā Vācijas, Nīderlandes, Somijas un Latvijas sakaru virsnieki apmeklēja uzņēmumu „Regula forensic science systems" un iepazinās ar jaunākajām tendencēm dokumentu pārbaudes aprīkojuma jomā.

2019. gada 29. martā lidostā „Minskā" tika organizēta Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Starptautiskās sadarbības pārvaldes, robežkontroles vienības „Lidosta Minska", Dokumentu izpētes laboratorijas un Vācijas, Nīderlandes, Somijas un Latvijas sakaru virsnieku darba tikšanās, kuras gaitā notika informācijas apmaiņa par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 29.03.2019.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 

 

 

2019. gada 21. - 22. februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšnieci pulkvežleitnanti Guntu Laganovsku organizēja divus apmācību seminārus.

2019. gada 21. februārī Baltkrievijas Robežapsardzības institūtā tika organizēts apmācību seminārs par ceļošanas dokumentu izpētes pamatprincipiem, paņēmieniem viltoto dokumentu noteikšanā, viltotu un svešu dokumentu izmantošanas aktuālākajām tendencēm, kā arī jauniem dokumentu aizsardzības elementiem un biometrijas pamatiem. Apmācību seminārā piedalījās Baltkrievijas Robežapsardzības institūta specialitātes „Robežkontroles organizācija" trešā un ceturtā kursa kursanti.

2019. gada 22. februārī lidostā "Minska" tika organizēts apmācību seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primārajiem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju "AirBaltic" un "Belavia" pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojošā servisa darbinieki, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, vīzu centra "PONY EXPRESS" pārstāvji, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2019. gada 22. februārī lidostā "Minska" tika organizēta Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Dokumentu izpētes laboratorijas un Valsts robežsardzes pārstāvju darba tikšanās, kuras gaitā notika informācijas apmaiņa par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmas pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā" līdzekļiem.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 25.02.2019.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 

 

2018. gada 16. oktobrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis organizēja sanāksmi Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā. Sanāksmē piedalījās Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā, Vācijas sakaru virsnieki (dokumentu eksperti) Maskavā un Minskā, kā arī Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulārās nodaļas vadītāja.

Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulārās nodaļas, Vācijas sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu) un Nīderlandes sakaru virsnieka (dokumentu eksperts) Maskavā darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kas iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālās imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

2018. gada 17. oktobrī lidostā "Minska" ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā pulkveža A. Petrovska atbalstu tika organizēts apmācību seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Semināru vadīja Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā R. Schaaf un Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā D. Luther. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju "AirBaltic" un "Belavia" pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojošā servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā)" līdzekļiem.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 19.10.2018.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

 

2018. gada 22. maijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis organizēja sanāksmi Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā. Sanāksmē piedalījās Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā, Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā, kā arī Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulārās nodaļas vadītāja.

Sanāksmes gaitā dalībnieki tika informēti par Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulāras nodaļas, Vācijas sakaru virsnieka (dokumentu eksperta) un Nīderlandes sakaru virsnieka (dokumentu eksperts) Maskavā darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Sanāksmes dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

2018. gada 23.maijā lidostā "Minska" ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā pulkveža Aleksandra Petrovska atbalstu tika organizēts apmācību seminārs par robežu šķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Semināru vadīja Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā Rutger Schaaf un Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā Dirk Luther. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, autobusu kompānijas Minsktrans pārstāvji, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieka darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 25.05.2018.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

2018.gada 24. - 25.aprīlī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšnieci pulkvežleitnanti Guntu Laganovsku organizēja divus apmācības seminārus.

2018.gada 24.aprīlī Baltkrievijas Robežapsardzības institūtā tika organizēts apmācību seminārs par ceļošanas dokumentu izpētes pamatprincipiem, paņēmieniem viltoto dokumentu noteikšanā, viltotu un svešu dokumentu izmantošanas aktuālākajām tendencēm, kā arī jauniem dokumentu aizsardzības elementiem un biometrijas pamatiem. Apmācību seminārā piedalījās Baltkrievijas Robežapsardzības institūta specialitātes „Robežkontroles organizācija" ceturtā kursa kursanti.

2018.gada 25.aprīlī lidostā "Minska" tika organizēts apmācības seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primārajiem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojošā servisa darbinieki, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, vīzu centra PONY EXPRESS pārstāvji, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2018.gada 24.aprīlī Valsts robežsardzes amatpersonas apmeklēja uzņēmumu „Regula" un iepazinās ar jaunākajām tendencēm dokumentu pārbaudes aprīkojuma jomā.

2018.gada 25.aprīlī lidostā „Minskā" tika apmeklēta Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Dokumentu izpētes laboratorija. Tikšanās laikā Dokumentu izpētes laboratorijas un Valsts robežsardzes amatpersonas apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmas pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā" līdzekļiem.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 26.04.2018.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Gruzijā

 

 

 

2018. gada 16.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā pulkvedis Edmunds Ļuļs un Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis Renāts Vecelis Latvijas Republikas vēstniecībā Gruzijā (Tbilisi) rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieku punkta Gruzijā darbību 2017. gadā, projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (1. posms)" ietvaros.

Atskaites sanāksmē piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā vadītāja pienākumu izpildītāja Madara Siliņa un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes delegācija - Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) pulkvedis Juris Martukāns un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Māris Domiņš, Gruzijā akreditētie Francijas, Grieķijas un Zviedrijas imigrācijas sakaru virsnieki, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Gruzijā Konsulāro nodaļu konsuli, ka arī Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas departamenta, Robežpolicijas un Imigrācijas departamenta pārstāvji.

Atskaites sanāksmes laikā Valsts robežsardzes sakaru virsnieki sniedza informāciju par paveikto 2017. gadā, informēja par gadījumiem, kad sakaru virsnieki atklāja nelegālās migrācijas gadījumus no Gruzijas virzienā uz Eiropas Savienību.

Viesi augstu novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieku sadarbības līmeni ar sadarbības partneriem un izteica nožēlu sakarā ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punkta Gruzijā darbības noslēgumu ar 2018. gada 31. martu.

Sanāksmes noslēgumā Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas departamenta priekšnieka vietnieks pulkvedis Levan Matchavariani, pamatojoties uz Gruzijas Iekšlietu ministra pirmā vietnieka parakstīto pavēli, par sniegto atbalstu nelegālās migrācijas mazināšanā, Valsts robežsardzes sakaru virsniekiem pasniedza Gruzijas Iekšlietu ministrijas medaļas "Par īpašiem nopelniem".

Saskaņā ar Valsts robežsardzes 2018. gada 13. marta pavēli Nr. 377 "Par Atzinības izteikšanu", par sniegto atbalstu Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības nodrošināšanai, tika apbalvoti Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Gruzijas sadarbības iestāžu pārstāvji.

Vizītes ietvaros Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) pulkvedis Juris Martukāns tikās ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas priekšnieku Teimuraz Kekelidze, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas departamenta priekšnieka vietnieku Mikheil Chikvaidze ES Novērošanas misijas Gruzijā (EUMM) vadītāju Erik Hoeeg, kā arī Valsts robežsardzes kontingentu EUMM misijā.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 16.03.2018.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

2017.gada 8.decembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis Minskā piedalījās Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Starptautiskais mācību centra organizētajā kvalifikācijas celšanas kursa "Migrācijas pārvaldība: migrācijas plūsmu sadale, bēgļu aizsardzība" noslēguma pasākumā.

Kvalifikācijas celšanas kursa ietvaros, klausītāji detalizēti iepazinās ar jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju un ārvalstu pilsoņu reģistrāciju, ārvalstu pilsoņu un personu bez noteiktas valsts piederības tiesisko statusu Baltkrievijas Republikā, prasībām ārvalstu pilsoņu ieceļošanai, tranzītam un reģistrācijai Baltkrievijas Republikā, bēgļu starptautiskas tiesiskas aizsardzības īpatnībām un citiem jautājumiem.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis iepazīstināja kursa klausītājus ar situāciju migrācijas jomā Eiropas Savienībā 2015. - 2016.gados, kā arī 2017.gadā notiekošajam izmainām migrācijas plūsmu virzienos un veiktajiem pasākumiem migrācijas krīzes mazināšanai. Prezentācijas turpinājuma klausītāji tika informēti par nelegālas migrācijas apkarošanas rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem uz Latvijas - Baltkrievijas robežas.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.


attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 08.12.2017.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

 

2017.gada 24.novembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis Minskā piedalījās Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Starptautiskais mācību centra organizētajā kvalifikācijas celšanas kursa "Migrācijas pārvaldība: migrācijas plūsmu sadale, bēgļu aizsardzība" noslēguma pasākumā.

Kvalifikācijas celšanas kursa ietvaros, klausītāji detalizēti iepazinās ar jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju un ārvalstu pilsoņu reģistrāciju, ārvalstu pilsoņu un personu bez noteiktas valsts piederības tiesisko statusu Baltkrievijas Republikā, prasībām ārvalstu pilsoņu ieceļošanai, tranzītam un reģistrācijai Baltkrievijas Republikā, bēgļu starptautiskas tiesiskas aizsardzības īpatnībām un citiem jautājumiem.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis iepazīstināja kursa klausītājus ar situāciju migrācijas jomā Eiropas Savienībā 2015. - 2016.gados, kā arī 2017.gadā notiekošajam izmainām migrācijas plūsmu virzienos un veiktajiem pasākumiem migrācijas krīzes mazināšanai. Prezentācijas turpinājuma klausītāji tika informēti par nelegālas migrācijas apkarošanas rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem uz Latvijas - Baltkrievijas robežas.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 24.11.2017.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā 

 

 

 

 

2017.gada 26.septembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis piedalījās sanāksmē, kuru organizēja Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā. Sanāksmē piedalījās Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā, Somijas sakaru virsnieks Igaunijā, Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā, kā arī Vācijas un Latvijas vēstniecību Baltkrievijas Republikā Konsulāro nodaļu vadītājas.

Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par Vācijas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulāras nodaļas un Vācijas sakaru virsnieka (dokumentu eksperta) darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

2017.gada 27.septembrī lidostā "Minska" ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā pulkveža Aleksandra Petrovska atbalstu tika organizēts apmācības seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Semināru vadīja Nīderlandes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Maskavā Rutger Schaaf, Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā Dirk Luther un Somijas sakaru virsnieks Igaunijā Jane Tiihonen. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, autobusu kompānijas Ecolines un vīzu centra PONY EXPRESS pārstāvji, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 28.09.2017.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Gruzijā darbība 2017.gada I ceturksnī 

 

 

 

VRS sakaru virsnieki Gruzijā 2017.gada I ceturksnī turpināja sadarbību ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecību konsulārajiem darbiniekiem, ES valstu sakaru virsniekiem, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas, Patruļpolicijas, Imigrācijas, Centrālās Kriminālpolicijas departamentu amatpersonām, kā arī lidostā „Tbilisi" pārstāvētās „Air Baltic" aviokompānijas darbiniekiem, lidostā „Kutaisi" pārstāvētās „Wizz Air" aviokompānijas darbiniekiem un starptautiskās lidostas „Batumi" pārvaldības kompānijas TAV amatpersonām.

Rezultātā:

- sadarbībā ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas amatpersonām un Nīderlandes sakaru virsnieku Ukrainā tika pārtrauks nelegālas migrācijas kanāls, kad Dienvidāfrikas Republikas pilsoni izmantoja Gruziju ka tranzītvalsts lai nokļūtu līdz Nīderlandes Karalistei un tur nelikumīgi palikt;

- tika konstatēti Indijas pilsoņu grupas, kuri Gruzijā uzturējās likumīgi (bija derīgas uzstūrēšanas atļaujas), kuriem Gruzijas privātuzņēmumu reģistra bija iereģistrētie privātuzņēmumi, bet faktiski minētie privātuzņēmumi nedarbojas. Minēto Indijas pilsoņu faktiskais mērķis, izmantojot Gruziju ka tranzītvalsts, bija iegūt kādu no ES valstu vīzas un izbraukt no Gruzijas uz kādu no ES valstīm un tur nelikumīgi palikt.

Informācija par minētiem Indijas pilsoņiem tika nodota Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Konsulam Gruzijā pareizo lēmumu.​

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 01.04.2017.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē apmācību seminārus

2017.gada 19. - 20.janvārī Valsts robežsardzes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvežleitnants Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta galveno inspektori kapteini Olgu Arnesi - Vesseri organizēja divus apmācības seminārus.

2017.gada 19.janvārī Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā tika organizēts apmācību seminārs par viltoto un svešo dokumentu izmantošanas aktuālajām tendencēm, par viltoto (svešo) dokumentu izmantošanas motīviem un mērķiem, kā arī pamat paņēmieniem viltoto dokumentu noteikšana. Apmācību seminārā piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Minskā Konsulāras nodaļas pārstāvji, kas pieņem un izskata pieteikumus vīzu saņemšanai.

2017.gada 20.janvārī lidostā "Minska" tika organizēts apmācību seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzam un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Apmācību seminārā piedalījās aviokompānijas Belavia un autobusu kompānijas Ecolines pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas.

Apmācību semināru gaitā to dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem, dokumentu paraugu datu bāzēm, ICAO standartiem attiecībā uz ceļošanas dokumenta mašīnlasāmajā zonā lietotiem cipariem un burtiem, kā arī informācijas saturam datu lapā. Apmācību semināru dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 20.01.2017.

Minskā tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā atskaites sanāksme

2016.gada 9.decembrī Baltkrievijā (Minskā) Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvežleitnants Aleksandrs Petrovskis rīkoja atskaites sanāksmi sakaru virsnieka punkta Baltkrievijā darbību projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā" ietvaros.

Atskaites sanāksme notika Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijā telpās un tajā piedalījās Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotājs Vēstnieks Baltkrievijā Martiņš Virsis, Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvji, Polijas, Gruzijas, Ungārijas, Vācijas, Krievijas Federācijas sakaru virsnieki, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Vēstniecību Baltkrievijā Konsulāro nodaļu vadītāji, Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas un Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas pārstāvji.

Sanāksmes laikā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvežleitnants A. Petrovskis informēja par sakaru virsnieka darbības rezultātiem, kā arī par sadarbības jautājumiem ar citu valstu sakaru virsniekiem un Baltkrievijas valsts pārvaldes iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības nodrošināšanā, kā arī atbildīgas par pārrobežu draudu mazināšanu.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un sniegt atbalstu efektīvai migrācijas plūsmu pārvaldībai. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 09.12.2016.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā organizē apmācību semināru

Šī gada 14.martā, Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā organizēja apmācības semināru starptautiskās lidostas „Kutaisi" amatpersonām, kuras veic pasažieru reģistrāciju uz Wizz Air kompānijas avioreisiem, kā arī Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Kutaisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbībās piedalījās pieci starptautiskās lidostas „ Kutaisi" amatpersonas un piecpadsmit Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonas.

Nodarbību laikā tika izskatīti sekojošie jautājumi:

1) Svarīgākie Šengenas normatīvie akti, kas regulē ieceļošanās nosacījumus Šengenas zonas dalībvalstīs;

2) Pārvadātāja (kas nodarbojas ar personu pārvadāšanu) pienākumi un atbildība;

3) Publiski pieejamie informācijas resursi ceļošanas dokumentu identifikācijai un pārbaudei (PRADO; Edison TD);

4) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskas zonas un Šveices pilsoņu pārvietošanas brīvība;

5) Trešās valsts pilsoņu ieceļošanas nosacījumi Šengenas zonas dalībvalstīs;

6) Šengenas vīza (izsniegšanas nosacījumi, vīzas uzlīmes aizpildīšanas nosacījumi un aizsardzības elementi);

7) Uzturēšanās laika aprēķināšana 90 dienas 180 dienu laikā (Šengenas uzturēšanās laika īstermiņa kalkulators);

8) Šengenas zonas dalībvalstīs izsniegto uzturēšanās atļauju veidi un modifikācijas;

9) Latvijas, Lietuvas, Igaunijas uzturēšanās atļauju veidi un izsniegšanas nosacījumi;

10) Zagto ceļošanas dokumentu izmantošanas problemātika (viltvāržu atpazīšana);

11) Fantāzijas un Maskēti dokumenti.

Apmācību semināra dalībnieki izteica pozitīvas atsauksmes par iegūto informāciju un tās informācijas augsto nozīmi viņu praktiskajā darbā.

Šī gada 19.aprīlī Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā organizēja apmācības semināru starptautiskās lidostas „Batumi" pārvaldības kompānijas TAV amatpersonām, kuras veic pasažieru reģistrāciju, kā arī Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Batumi" Patruļpolicijas departamenta amatpersonām. Nodarbībās piedalījās trīspadsmit starptautiskās lidostas „Batumi" amatpersonas un sešpadsmit Patruļpolicijas departamenta amatpersonas.

Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

1) Svarīgākie Šengenas normatīvie akti, kas regulē ieceļošanās nosacījumus Šengenas zonas dalībvalstīs;

2) Pārvadātāja (kas nodarbojas ar personu pārvadāšanu) pienākumi un atbildība;

3) Publiski pieejamie informācijas resursi ceļošanas dokumentu identifikācijai un pārbaudei (PRADO; Edison TD);

4) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskas zonas un Šveices pilsoņu pārvietošanas brīvība;

5) Trešās valsts pilsoņu ieceļošanas nosacījumi Šengenas zonas dalībvalstīs;

6) Šengenas vīza (izsniegšanas nosacījumi, vīzas uzlīmes aizpildīšanas nosacījumi un aizsardzības elementi);

7) Uzturēšanās laika aprēķināšana 90 dienas 180 dienu laikā (Šengenas uzturēšanās laika īstermiņa kalkulators);

8) Šengenas zonas dalībvalstīs izsniegto uzturēšanās atļauju veidi un modifikācijas;

9) Latvijas, Lietuvas, Igaunijas uzturēšanās atļauju veidi un izsniegšanas nosacījumi;

10) Zagto ceļošanas dokumentu izmantošanas problemātika (viltvāržu atpazīšana);

11) Fantāzijas un Maskēti dokumenti.

Apmācību semināra dalībnieki izteica pozitīvas atsauksmes par iegūto informāciju un tās informācijas augsto nozīmi viņu praktiskajā darbā.

No šī gada 23. līdz 27.septembrim sakaru virsnieks (eksperts) saskaņā ar 2016.gada 10.augusta ziņojumu Valsts robežsardzes priekšniekam "Par Valsts robežsardzes sakaru virsnieka (eksperta) atbalsta sniegšanu Kutaisi lidostā (Gruzija)" piedalījās personu ceļošanas dokumentu pārbaudē reģistrācijas laikā aviokompānijas "Wizz Air" sekojošiem reisiem un sniedza konsultācijas starptautiskās lidostas „Kutaisi" aviokompānijas "Wizz Air" lidostas amatpersonām par izceļojošo personu ceļošanas dokumentu autentiskumu, kā arī konsultācijas par ieceļošanas nosacījumiem Šengenas zonā:

23.septembrī:

- reisam "Kutaisi-Berlīne" (izceļojošo kopējais skaits - 145 pasažieri). Visiem pasažieriem tika atļauts reģistrēties uz reisu un izceļot uz Berlīni. Viltoti dokumenti netika konstatēti. Uz atpakaļreisu Berlīne - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

- reisam "Kutaisi-Memingene" (izceļojošo kopējais skaits - 166 pasažieri). Divām personām (Gruzijas pilsoņiem) tika atteikta reģistrācija uz reisu (nav derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas). Uz atpakaļreisu "Memingene - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

24.septembrī:

- reisam "Kutaisi-Sofija" (izceļojošo kopējais skaits - 82 pasažieri). Divām personām (Gruzijas pilsoņiem) atteikta reģistrācija uz reisu (vienai personai bija vienreizēja Šengenas (Itālijas) vīza; otrai personai beidzies Itālijas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš (uzrādīja Itālijas pasta iestādes kvīti par uzturēšanās atļaujas pagarināšanu, kas nedot tiesības šķērsot citas ES valstis)). Viltoti dokumenti netika konstatēti. Uz atpakaļreisu "Sofija - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

- reisam "Kutaisi-Larnaka" (izceļojošo kopējais skaits - 95 pasažieri). Trim personām atteikta reģistrācija uz reisu (Gruzijas pilsonim ar vienreizēju Šengenas (Itālijas) vīzu un diviem Moldovas pilsoņiem ar Moldovas pilsoņu nebiometriskām pasēm. Uz atpakaļreisu "Larnaka - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

25.septembrī:

- reisam "Kutaisi-Milāna" (izceļojošo kopējais skaits - 160 pasažieri). Visiem pasažieriem tika atļauts reģistrēties uz reisu un izceļot uz Milānu. Viltoti dokumenti netika konstatēti. Uz atpakaļreisu "Milāna - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

- reisam "Kutaisi-Dortmunde" (izceļojošo kopējais skaits - 171 pasažieri). Visiem pasažieriem tika atļauts reģistrēties uz reisu un izceļot uz Dortmundi. Viltoti dokumenti netika konstatēti. Uz atpakaļreisu "Dortmunde - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

26.septembrī:

- reisam "Kutaisi-Berlīne" (izceļojošo kopējais skaits - 158 pasažieri). Visiem pasažieriem tika atļauts reģistrēties uz reisu un izceļot uz Berlīni. Viltoti dokumenti netika konstatēti. Uz atpakaļreisu "Berlīne - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

- reisam "Kutaisi-Memingene" (izceļojošo kopējais skaits - 164 pasažieri). Vienai personai (Gruzijas pilsonim) tika atteikta reģistrācija uz reisu (nav derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas). Uz atpakaļreisu "Memingene - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

27.septembrī:

- reisam "Kutaisi-Sofija" (izceļojošo kopējais skaits - 155 pasažieri). Divām personām (Gruzijas pilsoņiem) atteikta reģistrācija uz reisu (vienai personai bija vienreizēja Šengenas (Itālijas) vīza; otrai personai bija vienreizēja Šengenas (Nīderlandes) vīza). Viltoti dokumenti netika konstatēti. Uz atpakaļreisu "Sofija - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

- reisam "Kutaisi-Larnaka" (izceļojošo kopējais skaits - 112 pasažieri). Vienai personai atteikta reģistrācija uz reisu (Gruzijas pilsonim bija vienreizēja Šengenas (Itālijas) vīza). Uz atpakaļreisu "Larnaka - Kutaisi" neviena persona netika atgriezta.

Lidostas „Kutaisi" aviokompānijas "Wizz Air" darbinieki izteica pozitīvas atsauksmes par praktisko palīdzību, iegūto informāciju un tās informācijas augsto nozīmi viņu praktiskajā darbā.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 07.10.2016.

Valsts robežsardzes amatpersonas piedalās Baltkrievijā organizētajā apmācību semināru

No 2016.gada 14. līdz 16.septembrim VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvežleitnants Aleksandrs Petrovskis un VRS RIP Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta galvenā inspektore kapteine Oksana Rosolovska Logojska (Baltkrievija) piedalījās kopēja ES un ANO projekta "Atbalsts Baltkrievijas Republikai neregulārās migrācijas un neaizsargāto migrantu grupu cilvēktiesību aizsardzības problēmu risināšanā" ietvaros organizētajā noslēdzošajā semināra "Seksuālās un dzimtes vardarbības un cilvēktirdzniecības upuru neaizsargāto migrantu grupās identifikācija".

Divu gadu laikā projekta ietvaros līdzīgos semināros tika apmācīti apmēram 150 Baltkrievijas Republikas Valsts robežapsardzības komitejas virsnieki.

Apmācību seminārā piedalījās Baltkrievijas Republikas Valsts robežapsardzības komitejas, Starptautiskās migrācijas organizācijas, ANO Augstā komisārā bēgļu jautājumos pārvaldes, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kā arī starptautiskie eksperti no Krievijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautiskajā praksē un Baltkrievijas Republikā pieņemtiem standartiem, kā arī ar Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas un Polijas pieredzi, realizējot pasākumos, kas versti uz cilvēktirdzniecības apkarošanu. Eksperti no Eiropas Savienības iepazīstināja semināra dalībniekus ar migrācijas situāciju Eiropas Savienībā un veicamiem pasākumiem cīņai ar migrācijas krīzi.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 16.09.2016.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē apmācību semināru

2016.gada 18.augustā lidostā "Minska" Valsts robežsardzes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvežleitnants Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Nīderlandes sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu) Maskavā Rutgeru Schaafu un Vācijas sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu) Maskavā Andreasu Baksu organizēja apmācības semināru.

Apmācības notika par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, pārvadātāju atbildību par pasažieru pārvadāšanu bez attiecīgiem ceļošanas dokumentiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem.

Apmācību seminārā piedalījās aviokompānijas Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, Baltkrievijas Republikas Valsts robežapsardzības komitejas amatpersonas, kā arī Ungārijas vēstniecības sakaru virsnieks (dokumentu eksperts Baltkrievijā) Barna Fulop.

Apmācību semināra gaitā tās dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, pārvadātāju atbildību par pasažieru pārvadāšanu bez attiecīgiem ceļošanas dokumentiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 18.08.2016.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē sanāksmi

Šī gada 2.augustā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā pulkvedis Edmunds Ļuļs un Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis Renāts Vecelis rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Gruzijā darbību projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (1. posms)" ietvaros.

Atskaites sanāksme notika Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās. Atskaites sanāksmē piedalījās Pārstāvniecības vadītāja pienākumu izpildītājs, pirmais sekretārs Jānis Sīlis un Latvijas Valsts robežsardzes delegācija. Sanāksmē piedalījās arī Gruzijā akreditēti imigrācijas sakaru virsnieki no Francijas, Grieķijas un Austrijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Vēstniecību Konsulārās nodaļas vadītāji, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas un Robežpolicijas pārstāvji, kā arī „airBaltic" un „Wiz Air" aviokompāniju pārstāvji Gruzijā.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks E.Ļuļs prezentēja sakaru virsnieka punkta Gruzijā darbības rezultātus. Atskaites sanāksmē ar prezentācijām uzstājās Latvijas Valsts Robežsardzes delegācijas pārstāvis, kā arī Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Krievijas Federācijā un Baltkrievijā.

Viesi augsti novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieku profesionālās spējas un labas koleģiālās attiecības ar sadarbības partneriem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punkta Gruzijā turpmākas darbības nepieciešamību. Pateicoties sakaru virsnieku atbalstam un sniegtajai informācijai, partneriestādes efektīvāk spēj cīnīties ar nelegālo migrāciju Eiropas Savienībā.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 02.08.2016.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē sanāksmi un apmācību semināru

2016.gada 7.jūnijā Valsts robežsardzes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvežleitnants A.Petrovskis organizēja sanāksmi, kurā piedalījās Nīderlandes un Vācijas sakaru virsnieki (dokumentu eksperti) Maskavā, Ungārijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Baltkrievijā un Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulāras nodaļas (Minskā) vadītājs.

Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulāras nodaļas (Minskā) darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

2016.gada 8.jūnijā lidostā "Minska" Valsts robežsardzes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvežleitnants Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Nīderlandes sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu) Maskavā Rutgeru Schaafu un Vācijas sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu) Maskavā Andreasu Baksu organizēja apmācības semināru par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vizam un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojoša servisa darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, autobusu kompānijas Ecolines pārstāvju, kā arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežapsardzības komitejas amatpersonas.

Apmācību semināra gaitā tas dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vizam un to veidiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 13.06.2016.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē sanāksmi

2016.gada 22.martā Valsts robežsardzes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvežleitnants Aleksandrs Petrovskis organizēja sanāksmi, kurā piedalījās Somijas sakaru virsnieks Latvijā, Baltkrievijā un Ukrainā, Somijas sakaru virsnieks Igaunijā un Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulārās nodaļas (Minskā) vadītājs.

Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulāras nodaļas (Minskā) darbu, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 22.03.2016.

VRS sakaru virsnieks Baltkrievijā

Š.g.1.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvežleitnants Aleksandrs Petrovskis projekta „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (1. posms)" ietvaros ir devies uz Minsku, kur pildīs dienesta pienākumus, turpinot sakaru virsnieka punkta darbību Baltkrievijā un vienlaicīgi pārstāvot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas intereses.

Paredzēts, ka sakaru virsnieks Baltkrievijā darbu veiks no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 31.decembrim.

Sakaru virsnieka darbības mērķis - stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot pārrobežas nelikumīgas aktivitātes, t.sk. apkaros nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm no un caur Gruziju un Baltkrievijas Republiku.
Sakaru virsnieks A.Petrovskis:

1. Pārstāvēs Latvijas intereses, lai uzturētu kontaktus ar Baltkrievijas tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi novērst nelegālo migrāciju, kā arī atgriezt nelegālus migrantus.

2. Uz pastāvošo kontaktu pamata izveidos imigrācijas sakaru virsnieka punktu Baltkrievijā.

3. Uzturēs kontaktus ar Baltkrievijas iestādēm operacionālā līmenī.

4. Nodrošinās atbalsta sniegšanu Latvijas vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kā arī Projekta partneru vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kuri pieņem galīgo lēmumu par vīzu izsniegšanu. Minētais atbalsts, galvenokārt, tiks vērsts uz pasu un vīzu jautājumiem, īpaši profilēšanas analīzi, papildus dokumentu aizsardzības pazīmēm, viltojumu un impostoru atklāšanu.

5. Organizēs gaisa un autobusu pārvadātāju, kā arī citu attiecīgo darbinieku, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noteiktiem migrācijas aspektiem) profilēšanas, dokumentu viltojumu pazīmju atklāšanas, Šengenas prasību ievērošanas un citās jomās apmācību, kas pārvadātāju vidū sekmēs nelegālās migrācijas novēršanu.

Projekta rezultātā tiks turpināta imigrācijas sakaru virsnieka punkta darbība Baltkrievijas Republikā.

Iepriekš no 2014.gada līdz 2015.gada 31.decembrim sakaru virsnieka pienākumus Baltkrievijā veica Oļegs Voloncevičs, kurš pēc atgriešanās turpina dienestu VRS Daugavpils pārvaldē.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 03.02.2016.

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

Publicēšanas datums: 02.01.2016.