Statuss:
Īstenošanā
IDF

attels

Projekta Nr. un nosaukums: Nr. VRS/IDF/2019/8 «Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2. posms)»

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta īstenošana: 02.01.2020. - 31.12.2023.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums ir 683 340,00 EUR, tajā skaitā fonda līdzfinansējums 512 505,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 170 835,00 EUR.

Projekta specifiskais mērķis:

Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus organizē dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu piederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju un sadarbību starp dalībvalstīm šajā sakarā, tostarp imigrācijas sakaru virsnieku darbības.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieki sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm no un caur Gruziju un Baltkrievijas Republiku.

Projekta ietvaros:

1. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Aleksands Petrovskis no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Baltkrievijā (Minskā).

2. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Edmunds Ļuļs no 2020. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Baltkrievijā, Gruzijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projektā imigrācijas sakaru virsnieki:

1. Pārstāvēs Latvijas intereses, lai uzturētu kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi novērst nelegālo migrāciju, kā arī atgriezt nelegālus migrantus.

2. Uz pastāvošo kontaktu pamata izveidos imigrācijas sakaru virsnieku punktus Gruzijā un Baltkrievijā.

3. Uzturēs kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas iestādēm operacionālā līmenī.

4. Nodrošinās atbalsta sniegšanu Latvijas vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kā arī Projekta partneru vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kuri pieņem galīgo lēmumu par vīzu izsniegšanu. Minētais atbalsts, galvenokārt, tiks vērsts uz pasu un vīzu jautājumiem, īpaši profilēšanas analīzi, papildus dokumentu aizsardzības pazīmēm, viltojumu un impostoru atklāšanu.

5. Organizēs gaisa un autobusu pārvadātāju, kā arī citu attiecīgo darbinieku, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noteiktiem migrācijas aspektiem) profilēšanas, dokumentu viltojumu pazīmju atklāšanas, Šengenas prasību ievērošanas un citās jomās apmācību, kas pārvadātāju vidū sekmēs nelegālās migrācijas novēršanu.

Projekta rezultātā tiks turpināta imigrācijas sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā un Baltkrievijas Republikā.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas Valsts robežsardze attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, turpinot Latvijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu darbību Baltkrievijā un Gruzijā.

Nodrošināta sakaru virsnieku punktu Baltkrievijā, Gruzijā tālāka darbība.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Minskā

 

 

 

 

2020.gada 12. - 13.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta priekšnieci pulkvežleitnanti Guntu Laganovsku organizēja divus apmācības seminārus.

2020.gada 12.martā Latvijas Republikas vēstniecībā Minskā tika organizēts apmācību seminārs dokumentu drošības jomā par dokumentu viltošanās tendencēm, kā arī jauno tehnoloģiju priekšrocībām un riskiem, dokumentu viltošanas tendences ietekmējošiem faktoriem un trendiem dokumentu viltošanā. Apmācību seminārā piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulāras nodaļas un Latvijas Republikas Konsulāta Vitebskā darbinieki.

2020.gada 13.martā lidostā "Minska" sadarbībā ar Vācijas sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu) Marcinu Frydmanu tika organizēts apmācības seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primārajiem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojošā servisa darbinieki, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī vīzu centra PONY EXPRESS pārstāvji.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2020.gada 11.martā Valsts robežsardzes pārstāvji apmeklēja uzņēmumu „Regula forensic science systems" un iepazinās ar jaunākajām tendencēm dokumentu pārbaudes aprīkojuma jomā.

2020.gada 13.martā lidostā „Minskā" tika organizētas Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Dokumentu izpētes laboratorijas un Valsts robežsardzes pārstāvju darba tikšanās, kuras gaitā notika informācijas apmaiņa par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmas pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)" līdzekļiem.

attels

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 16.03.2020.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Minskā

 

 

 

2020.gada 26.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis organizēja sanāksmi un apmācību semināru lidostā „Minska".

Sanāksmē piedalījās Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā, Nīderlandes sakaru virsnieks Maskavā, Somijas sakaru virsnieks Igaunijā, kā arī Polijas Robežsardzes sakaru virsnieks Minskā. Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par iepriekš minēto sakaru virsnieku darba rezultātiem, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

Apmācību semināru par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem vadīja Nīderlandes sakaru virsnieks Maskavā Sib Siebesma un Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā Marcin Frydman. Apmācību seminārā piedalījās lidostas "Minska" darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek līdzfinansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)" finanšu līdzekļiem.

attels

attels

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 27.02.2020.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Minskā

 

 

 

Š.g.1.janvārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvedis Aleksandrs Petrovskis projekta „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā" ietvaros ir devies uz Minsku, kur pildīs dienesta pienākumus, turpinot sakaru virsnieka punkta darbību Baltkrievijā un vienlaicīgi pārstāvot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas intereses.

Paredzēts, ka sakaru virsnieks Baltkrievijā darbu veiks no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Sakaru virsnieka darbības mērķis - stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot pārrobežas nelikumīgas aktivitātes, t.sk. apkaros nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm no un caur Gruziju un Baltkrievijas Republiku.

Sakaru virsnieks A.Petrovskis:

1. Pārstāvēs Latvijas intereses, lai uzturētu kontaktus ar Baltkrievijas tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi novērst nelegālo migrāciju, kā arī atgriezt nelegālus migrantus.

2. Uz pastāvošo kontaktu pamata izveidos imigrācijas sakaru virsnieka punktu Baltkrievijā.

3. Uzturēs kontaktus ar Baltkrievijas iestādēm operacionālā līmenī.

4. Nodrošinās atbalsta sniegšanu Latvijas vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kā arī Projekta partneru vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kuri pieņem galīgo lēmumu par vīzu izsniegšanu. Minētais atbalsts, galvenokārt, tiks vērsts uz pasu un vīzu jautājumiem, īpaši profilēšanas analīzi, papildus dokumentu aizsardzības pazīmēm, viltojumu un impostoru atklāšanu.

5. Organizēs gaisa un autobusu pārvadātāju, kā arī citu attiecīgo darbinieku, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noteiktiem migrācijas aspektiem) profilēšanas, dokumentu viltojumu pazīmju atklāšanas, Šengenas prasību ievērošanas un citās jomās apmācību, kas pārvadātāju vidū sekmēs nelegālās migrācijas novēršanu.

Projekta rezultātā tiks turpināta imigrācijas sakaru virsnieka punkta darbība Baltkrievijas Republikā.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 14.01.2020.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

Publicēšanas datums: 14.01.2020.