IDF
Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Moldovas

2022.gada 8. jūnijā Latvijas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotājs vēstnieks Moldovas Republikā Uldis Mikuts piedalījās darba tikšanas ar Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta vadītāju Rosianu Vasiloi un iepazīstināja to ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieku Moldovas Republikā, Ukrainā un Baltkrievijas Republikā pulkvedi Aleksandru Petrovski.

Tikšanas gaitā tika atzīmētā Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Moldovas Republikas Robežpolicijas efektīva sadarbība  kinoloģijas, dokumentu ekspertīžu un krīzes situāciju uz valsts robežas pārvaldīšanas jomas.

Tikšanās noslēgumā amatpersonas uzsvēra iespēju aktivizēt divpusējo dialogu, apzinot un veicinot jaunus sadarbības līmeņus Moldovas Republikas Robežpolicijas attīstībai.

Tāpat Moldovas puse noprezentēja Latvijas Republikas Valsts robežsardzes uzdāvināto un apmācīto dienesta suņu augsto sagatavošanas līmeni, kā ilgtspējīgu iepriekš īstenoto kopīgo projektu rezultātu.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmas pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā (2.posms)” līdzekļiem.

 ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756