Statuss:
Īstenošanā
IDF

2020.gada 26.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis organizēja sanāksmi un apmācību semināru lidostā „Minska".

Sanāksmē piedalījās Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā, Nīderlandes sakaru virsnieks Maskavā, Somijas sakaru virsnieks Igaunijā, kā arī Polijas Robežsardzes sakaru virsnieks Minskā. Sanāksmes gaitā tās dalībnieki tika informēti par iepriekš minēto sakaru virsnieku darba rezultātiem, savukārt Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā informēja par sadarbības jautājumiem ar Baltkrievijas iestādēm, kuras iesaistītas robežu drošības un imigrācijas kontroles pasākumu īstenošanā. Tikšanās laikā tās dalībnieki apmainījās ar informāciju par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas apdraudējumiem un galvenajiem virzieniem, kā arī turpmākas sadarbības uzlabošanas iespējām.

Apmācību semināru par robežšķērsošanas jautājumiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem vadīja Nīderlandes sakaru virsnieks Maskavā Sib Siebesma un Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā Marcin Frydman. Apmācību seminārā piedalījās lidostas "Minska" darbinieki, kas veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par pasažieru profilēšanas pamatprincipiem, Šengenas vīzām un to veidiem, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujam, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek līdzfinansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)" finanšu līdzekļiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv
tel.:67075754