Statuss:
Īstenošanā
IDF

attels

Projekta nosaukums: «Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana»

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Iekšējās drošības fonda - robežas/vīza 2014. - 2020. gadam programmas 2. specifiskā mērķa «Robežas» nacionālās prioritātes Nr.6 «Nacionālā kapacitāte - Robežas» 9.aktivitātei «Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana».

Projekta īstenošana: 27.08.2019. - 31.12.2020.

Projekta budžets:

 

Projekta kopējais finansējums: 1 717 313 EUR
Eiropas Savienības finansējums: 1 362 985 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 354 328 EUR
 

 

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu LR un ES ārējās robežas uzraudzību.

Projekta tiešais mērķis: Uzlabot valsts robežsardzes mobilitāti, pilnveidojot valsts robežas drošību, kā arī Valsts robežsardzes mobilo novērošanas kompleksu aktīvu dalību FRONTEX pasākumos uz Eiropas Savienības ārējās robežās.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: iegādāties aprīkotus vieglos automobiļus (8+1).

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

  • piegādāti 8 vieglie automobiļi ar riteņu piedziņu 4x4 (8+1) ar operatīvā transportlīdzekļa krāsojumu, bākugunīm un speciālo skaņas signālu, kā rezultātā tiks uzlabota ārējās robežas uzraudzība un kontrole;
  • piegādāti 8 speciāli aprīkoti (Šengenas) vieglie automobiļi ar riteņu piedziņu 4 x 2 (8+1), kā rezultātā tiks nodrošināta mobilitāte ;
  • piegādāti 2 speciāli aprīkoti vieglie automobiļi ar riteņu piedziņu 4 x 4 (8+1), kas tiks izmantotai speciālo operāciju dienesta vajadzībām; 
  • piegādāts 1 speciāli aprīkots mobilās novērošanas komplekss ar riteņu piedziņu 4 x 4, kas tiks izmantots aktīvai dalībai FRONTEX pasākumos uz Eiropas Savienības ārējās robežās.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 10.09.2019.