Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: „Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte: Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas 4.prioritāte:
„Atbalsts Kopienas standartiem un atgriešanās pārvaldības labākā prakse".
4.4. aktivitāte: „Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana".

Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 37280 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 27960 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 9320 LVL. Projekta īstenošanas laiks ir 2012.gada decembris - 2013.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu/atgriešanu.

Projekta specifiskais mērķis: Uz izveidotās konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursa programmas, atbilstošas materiāli - tehniskās un mācību - metodiskās bāzes pamata nodrošināt konvojnieku apmācību, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • Realizējot projektu tiks nodrošināta nelegālo imigrantu atgriešanas jomas attīstība un minētājā jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku efektīvs, uz zināšanām balstīts darbs.
  • 60 Valsts robežsardzes amatpersonas būs pilnveidojušas savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā, pareizu konvojēšanas metožu un darbības taktikas izvēlē, pirmās palīdzības sniegšanā, starpkultūru komunikācijā, tuvcīņā, speciālo līdzekļu un fiziskā spēka pielietošanā.
  • Izstrādāts un tipogrāfiski izgatavots mācību - metodiskais materiāls (mācību līdzeklis) apmācāmajiem, nodarbību vadītājiem, VRS struktūrvienībām un VRK bibliotēkai.
  • Mācību auditorijas aprīkotas ar mēbelēm, datortehniku, inventāru un palīglīdzekļiem mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta ietvaros 2012.gada 17.decembrī tika uzsākta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas realizācija 12 Valsts robežsardzes amatpersonām.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2011/6 „Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana" ietvaros Valsts robežsardzes koledža uz izveidotās Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursa programmas, atbilstošas materiāli - tehniskās un mācību - metodiskās bāzes pamata nodrošina konvojnieku apmācību, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas/atgriešanas pasākumu realizāciju.

Projekta ietvaros 2012.gada 17.decembrī tika uzsākta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas realizācija. Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas realizācijā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas docētāji, kas saskaņā ar projekta Nr. IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide" ietvaros izstrādāto apmācību programmu vadīja teorētiskās un praktiskās nodarbības, pieņēma kursu noslēguma ieskaiti, apkopoja un analizēja apmācību rezultātus.

No 2012.gada 17.decembra līdz 21.decembrim un no 2013.gada 7.janvāra līdz 11.janvārim Valsts robežsardzes koledžā sekmīgi apguva „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmu" 70 stundu apjomā un apliecināja prasmi plānot, organizēt, vadīt un veikt ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumus 12 Valsts robežsardzes amatpersonas. Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma apliecības par sekmīgu „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas" apguvi.


attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums: 14.01.2013.

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2011/6 „Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros Valsts robežsardzes koledža uz izveidotās Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursa programmas, atbilstošas materiāli - tehniskās un mācību - metodiskās bāzes pamata nodrošina konvojnieku apmācību, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas/atgriešanas pasākumu realizāciju.

Projekta ietvaros 2012.gada 17.decembrī tika uzsākta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas realizācija.

No 2013.gada 11.februāra līdz 22.februārim Valsts robežsardzes koledžā sekmīgi apguva „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmu" 70 stundu apjomā un apliecināja prasmi plānot, organizēt, vadīt un veikt ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumus 12 Valsts robežsardzes amatpersonas. Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma apliecības par sekmīgu „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas" apguvi.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  25.02.2013.

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2011/6 „Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros Valsts robežsardzes koledža uz izveidotās Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursa programmas, atbilstošas materiāli - tehniskās un mācību - metodiskās bāzes pamata nodrošina konvojnieku apmācību, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas/atgriešanas pasākumu realizāciju.Projekta ietvaros 2012.gada 17.decembrī tika uzsākta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas realizācija.

No 2013.gada 18.marta līdz 28.martam Valsts robežsardzes koledžā sekmīgi apguva „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmu" 70 stundu apjomā un apliecināja prasmi plānot, organizēt, vadīt un veikt ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumus 12 Valsts robežsardzes amatpersonas. Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma apliecības par sekmīgu „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas" apguvi.

Projekta ietvaros Valsts robežsardzes koledža veica tirgus izpēti, lai iegādātos dažādu biroja tehniku un mēbeles apmācību procesa nodrošināšanai. Tika veikta mācību - metodiskā materiāla (mācību līdzekļa) izstrāde. Mācību - metodiskais materiāls (mācību līdzeklis) palīdzēs Valsts robežsardzes amatpersonām pilnveidot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  28.03.2013.

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2011/6 „Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana" ietvaros Valsts robežsardzes koledža uz izveidotās Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursa programmas, atbilstošas materiāli - tehniskās un mācību - metodiskās bāzes pamata nodrošina konvojnieku apmācību, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas/atgriešanas pasākumu realizāciju.
Projekta ietvaros 2012.gada 17.decembrī tika uzsākta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas realizācija.

No 2013.gada 15.aprīļa līdz 26.aprīlim Valsts robežsardzes koledžā sekmīgi apguva „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmu" 70 stundu apjomā un apliecināja prasmi plānot, organizēt, vadīt un veikt ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumus 12 Valsts robežsardzes amatpersonas. Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma apliecības par sekmīgu „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas" apguvi.

Projekta ietvaros tika iegādāta dažāda biroja tehnika un mēbeles mācību auditorijas aprīkošanai: dators (pie interaktīvās tāfeles), interaktīvā tāfele, projektors (pie interaktīvās tāfeles), monitors (videomateriālu informācijas ierakstīšanai), monitors (interaktīvai tāfelei), video montāžas programma, NERO ierakstīšanas datorprogramma, skapis aprīkojuma glabāšanai, aizslēdzamie skapji (vitrīnas), kā arī dažāds medicīniskais inventārs (pirmās palīdzības apmācību manekens pieaugušais cilvēks - trenažieris, pirmās palīdzības apmācību brūču komplekts, cietās nestuves, aptieciņas (lidmašīnas maketā), manekena maināmās sejas, manekena maināmās plaušas, manekena sejas aizsargi, folija segas, trīsstūrveida lakatiņi, pirmās palīdzības koferis, mīkstās nestuves, cimdi vienreizējie, marles saites, marles salvetes).
Minētā aprīkojuma un tehnikas kopējās izmaksas sastāda Ls 5992,93.

Projekta ietvaros turpinājās darbs pie mācību - metodiskā materiāla (mācību līdzekļa) izstrādes. Mācību - metodiskais materiāls (mācību līdzeklis) palīdzēs Valsts robežsardzes amatpersonām pilnveidot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  29.04.2013.

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2011/6 „Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana" ietvaros Valsts robežsardzes koledža uz izveidotās Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursa programmas, atbilstošas materiāli - tehniskās un mācību - metodiskās bāzes pamata nodrošina konvojnieku apmācību, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas/atgriešanas pasākumu realizāciju.

Projekta ietvaros 2012.gada 17.decembrī tika uzsākta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas realizācija.

No 2013.gada 7.maija līdz 17.maijam Valsts robežsardzes koledžā sekmīgi apguva „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmu" 70 stundu apjomā un apliecināja prasmi plānot, organizēt, vadīt un veikt ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumus 12 Valsts robežsardzes amatpersonas. Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma apliecības par sekmīgu „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programmas" apguvi.

attels

Projekta ietvaros tika izstrādāts un tipogrāfiski izdots mācību - metodiskais materiāls (mācību līdzeklis), kas tika izsniegts apmācāmajiem.

Mācību - metodiskais materiāls (mācību līdzeklis) palīdzēs Valsts robežsardzes amatpersonām pilnveidot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  27.05.2013.