Statuss:
Īstenošanā
Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes uzlabošana

Ārlietu ministriju Granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros 2022.gada 25.augustā Valsts robežsardze ar Lietuvas Republikas Ārlietu ministriju Granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” noslēdza Granta līgumu par projekta “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes uzlabošana” finansēšanu un īstenošanu.

Projekta Nr. un nosaukums:

Nr. LV-76 “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes uzlabošana”.

Projekta īstenotājs:

Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana:

01.08.2022. - 30.11.2022.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums ir EUR 20 790 (no tiem valsts budžets: EUR 20 790).

Projekta mērķis:

Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšana un attīstīšana, atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim,  iegādājoties bezpilota lidaparātus un apmācot Ukrainas robežsargus iegādāto bezpilota lidaparātu izmantošanā, kā arī attīstot turpmāko sadarbību starp Latvijas un Ukrainas pusēm.

Projekta pasākumi:

Projekta realizācijas gaitā ir plānota 2 komplektu bezpilota lidaparātu iegāde un nodošana Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam, tostarp veicot 10 Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta amatpersonu teorētiski praktisku apmācību bezpilota lidaparātu izmantošanā.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  • uzlabota Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta robežapsardzības kapacitāte, kā arī jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli, un veicot speciālas operācijas;
  • kvalitatīva attīstība un tuvināšana Eiropas Savienības dalībvalstu robežsardzes līmenim;
  • progresīvas apmācības metodikas apguve un ieviešana praktiskajā darbībā, nodrošinot  pirms apmācību veikšanas mācību materiālu nosūtīšanu apmācību dalībniekiem, organizējot pirms un pēc apmācību atbalstu videokonferences režīmā;
  • darbības izmaiņas atbilstoši Eiropas Savienības standartiem;
  • veicināta sadarbība ar Latvijas Republikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības  struktūrām.

ES logo

arlietu

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” finanšu līdzekļu ietvaros

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona: Kaspars Fišmeisters

E-pasta adrese: kaspars.fismeisters@rs.gov.lv

Tālrunis: 63604806