Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Projekta nosaukums: „Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)"

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana: 01.12.2016. - 31.08.2019.

Projekta budžets:

 

 

Projekta kopējais finansējums ir 4222343,00 EUR.

 

 

Projekta specifiskais mērķis: Turpināt izstrādāt un attīstīt Valsts robežsardzes Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūru, kā arī paaugstināt klātbūtnes uztveršanas sistēmas izmantošanas efektivitāti.

 

 

Projekta ietvaros:
Projektā plānots turpināt attīstīt Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS) Robežuzraudzības un kontroles, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmu infrastruktūru.

 

Projekta rezultātā tiks:

1. uzlabota EUROSUR datu plūsma (t.sk. veikta tehniskā ekspertīze, izstrādāta VRS robežas uzraudzības un kontroles mehānisma tehniskās izbūves koncepcija (ārpakalpojums));

2. tehniskās izbūves koncepcijā atspoguļoti nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu EUROSUR projekta 5., 6. un 7.posma sekmīgu realizāciju;

3. uzlabota situācijas pārzināšana lokālo struktūrvienību robežuzraudzības iecirkņos, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas komponentu izmantošana;
uzlabota video datu un plūsmas kvalitāte. 

Projektu īstenošanas rezultātā:

 

 

1. Nodrošināta iespēja veikt robežuzraudzības uzdevumu iesaistīto spēku un līdzekļu ģeolokāciju (objekta reālās ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana).

2. Nodrošināta labāka pārzināšana par situāciju lokālo struktūrvienību robežuzraudzības iecirkņos, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas komponentu saskaņota izmantošana.

3. Nodrošināta video datu un plūsmas kvalitātes uzlabošana.

Līdz 2018.gada 14.septembrim Valsts robežsardze projekta Nr.VRS/IDF/2016/6 „Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)" ietvaros:

1. Uzlaboja iespēja veikt robežuzraudzības uzdevumu iesaistīto spēku un līdzekļu ģeolokāciju (objekta reālās ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana).

2. Nodrošināja labāku pārzināšanu par situāciju lokālo struktūrvienību robežuzraudzības iecirkņos, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas komponentu saskaņotu izmantošanu.

 

Projekta ietvaros:

1. Pilnveidota un modernizēta IeM Informācijas centra GIS IKT infrastruktūra.

2. Iegādāta datortehnika un komutācijas tehnika, kā arī veikta šo iekārtu instalācija un saslēgšana.

3. Iegādātas licences un attiecīga programmatūra, kā arī apmācīti IeM Informācijas centra un Valsts robežsardzes administratori un lietotāji.

4. Izstrādāta VRS robežas uzraudzības un kontroles mehānisma tehniskās izbūves koncepcija atbilstoši aktuālai situācijai ES ārējo robežu kontroles jomā saskaņā ar EUROSUR regulas nosacījumiem.

5. Iegādāti kustības sensoru un seismisko sensoru komplekti Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu RSN robežuzraudzības iecirkņos.

6. Iegādāta attiecīga programmatūra, iegādāto sensoru darbības nodrošināšanai.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sadis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

Publicēšanas datums: 14.09.2018.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sadis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

Publicēšanas datums: 09.01.2017.