Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību"

Projekta īstenotājs:

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardze

Projekta partneri:

• Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komiteja;

• Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardze;

• Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes valdes robežsardzes departaments.

Projekta īstenošana:

01.02.2018.-31.07.2018.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 194 897,17 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 194 897,17 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 0 EUR

Projekta vispārīgais mērķis:

Attīstīt Baltkrievijas Republikas reakcijas spēju zaļās robežas novērošanas jomā un stiprināt izpratni par Eiropas Savienības standartiem integrētajā robežu pārvaldībā un visaptverošajā sadarbībā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• 5 sensoru komplektu un monitoru iegāde izmantošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas kopējās robežas;

• seminārs "Modernu pieeju robežuzraudzības līdzekļu lietošanā uz robežas";

• seminārs "Apmācības par kopīgu robežas incidentu izmeklēšanas realizēšanu";

• seminārs "Apmācības kinologiem ar dienesta suņiem";

• seminārs "Apmācības par integrētās robežas vadības principiem, pārrobežu sadarbību un moderno tehnoloģiju pielietojumu".

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

• uzlabota Baltkrievijas robežapsardzības iestādes kapacitāte robežuzraudzības jomā;

• veicināta izpratne par kopīgām problēmām uz kopīgās valstu robežas un sekmēta pārrobežu sadarbība.

 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

VRS Daugavpils pārvaldē notika noslēdzošās apmācības kopīgo robežincidentu izmeklēšanas jomā

Šī gada 27.novembrī un 4.decembrī Latvijas -Baltkrievijas Republikas kopīgā projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-240-002 "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību" partneri organizēja noslēdzošās apmācības par kopīgo robežincidentu izmeklēšanu. Apmācības notika Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas apsargājamā iecirknī.

Projekta ietvaros partneri praktiskajās un teorētiskajās nodarbībās guva abpusēju pieredzi robežincidentu izmeklēšanas jautājumos. Tika izstrādāts tipveida sadarbības algoritms un Nolikums robežincidentu izmeklēšanas jomā, kā arī uzlabota starpinstitūciju sadarbība dažādos (reģionālais, lokālais) līmeņos.

Kopumā sertifikātus par apmācībām Latvijas -Baltkrievijas Republikas kopīgā projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-240-002 "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību" saņēma 355 Latvijas -Baltkrievijas Republikas robežsardzes institūciju amatpersonas.

attels

attels

attels

attels

FOTO: VRS DAP

 

Informāciju sagatavoja: Inga Bēķe,

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka palīdze, tālrunis 65403703, 26443647, dap.paligs@rs.gov.lv

 

 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv

tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 10.12.2018.

2018.gada 8. - 11.oktobrī Minskā īstenotas apmācības

No 2018. gada gada 8. līdz 11. oktobrim Baltkrievijas Robežapsardzības dienesta institūtā Minskā un Mācību centrā Smorgoņā Eiropas Savienības finansētā projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-240-002 "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību" ietvaros Valsts robežsardze organizēja četru dienu mācības Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonām, tajā skaitā Robežapsardzības dienesta institūta kursantiem.

Četru dienu garumā Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas iepazinās un praktiskajās nodarbībās apguva integrētās robežas vadības principus, pārrobežu sadarbību un moderno tehnoloģiju pielietojumu robežsardzes darba organizācijā.

Apmācību noslēgumā 198 amatpersonas saņēma sertifikātus par dalību projekta apmācībās "Par integrētās robežas vadības principiem, pārrobežu sadarbību un moderno tehnoloģiju pielietojumu".

Šīs bija vērienīgākās apmācības minētā projekta ietvaros.

attels

attels

attels

attels

FOTO: VRS DAP

 

Informāciju sagatavoja: Inga Bēķe,

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka palīdze, tālrunis 65403703, 26443647, dap.paligs@rs.gov.lv

 

 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv

tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 24.10.2018.

VRS Daugavpils pārvaldē notika otrās apmācības par kopīgo robežincidentu izmeklēšanu


Šī gada 29.maijā Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē Piedrujas robežapsardzības nodaļas apsargājamajā iecirknī notika otrās apmācības par kopīgo robežas incidentu izmeklēšanu.

Minētās apmācības notika Latvijas -Baltkrievijas Republikas kopīgā projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-240-002 "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību ietvaros".

Apmācības paredzēja pieredzes apmaiņu robežincidentu izmeklēšanas jautājumos, starpinstitūciju sadarbību dažādos (reģionālais, lokālais) līmeņos un tās attīstība, priekšlikumu incidentu izmeklēšanas uzlabošanai izstrādi un normatīvās bāzes grozīšanu. Nemazāks svarīgs apmācību uzdevums bija panākt tipveida sadarbības algoritma izstrādi robežas incidentu Nolikuma piemērošanā.

Apmācībās piedalījās Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komitejas Polockas robežsardzes vienības un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes amatpersonas.

Latvijas -Baltkrievijas Republikas kopīgā projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-240-002 "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību ietvaros" ietvaros paredzēts organizēt vēl divas tāda veida pamācības.

Nākamā apmācība paredzēta šī gada 8. jūnijā Kaplavas robežapsardzības nodaļā.

attels

attels

attels

attels

attels

FOTO: VRS DAP

 

Informāciju sagatavoja: Inga Bēķe,

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka palīdze, tālrunis 65403703, 26443647, dap.paligs@rs.gov.lv

 

 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv

tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 29.05.2018.

VRS Daugavpils pārvaldē notika apmācības par kopīgo robežincidentu izmeklēšanu

Šī gada 24.aprīlī Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē Silenes robežapsardzības nodaļā notika apmācības par kopīgo robežas incidentu izmeklēšanu.

Minētās apmācības notika Latvijas -Baltkrievijas Republikas kopīgā projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-240-002 "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību ietvaros".

Apmācībās piedalījās Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komitejas Polockas robežsardzes vienības un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes amatpersonas. Apmācību tēma - pieredzes apmaiņa kopīgo robežincidentu izmeklēšanā. Apmācību laikā tika aktualizēti un izskatīti jautājumi, kas skar starpinstitūciju sadarbību dažādos (reģionālajos, lokālajos) līmeņos, tās attīstību un esošās sadarbības analīzi. Veikta standarta tipveida sadarbības algoritma izstrāde, nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanas kārtības noteikšana.

Latvijas -Baltkrievijas Republikas kopīgā projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-240-002 "Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību ietvaros" ietvaros paredzēts organizēt četras tāda veida pamācības.

Nākamā apmācība paredzēta šī gada 3. maijā. Apmācību tēma integrētas robežas vadības principi, pārrobežu sadarbība un moderno tehnoloģiju pielietojums robežuzraudzībā.

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

FOTO: VRS DAP

 

Informāciju sagatavoja: Inga Bēķe,

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka palīdze, tālrunis 65403703, 26443647, dap.paligs@rs.gov.lv

 

 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv

tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 24.04.2018.

Apmācību seminārs Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas kinologiem

No šī gada 26. līdz 29.martam Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā notika četru dienu ilgs apmācību seminārs Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas kinologiem. Seminārs tika organizēts projekta ICMPD/2018/MPF/240-002 „Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību" ietvaros. Projektu realizē Valsts robežsardze, projektu līdzfinansē Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD). Seminārā piedalījās seši Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas pārstāvji ar saviem dienesta suņiem.

Semināra laikā Baltkrievijas kinologi, praktiski strādājot ar dienesta suņiem, apguva jaunas darba metodes, kas balstās uz kinologa un suņa savstarpējo pozitīvo sadarbību, suņa apmācībā izmantojot spēles elementus. Baltkrievijas kinologi atzina, ka semināra laikā viņiem bija lieliska iespēja tuvāk iepazīt Eiropas Savienības dalībvalstīs izmantojamās dienesta suņu apmācību metodes, kas pārsvarā balstītas uz kinologa un dienesta suņa pozitīvu sadarbību, dienesta suņa dabīgo īpašību plašu izmantošanu.

Semināra izskaņā visi dalībnieki saņēma sertifikātus par dalību projekta seminārā „Apmācības kinologiem ar dienesta suņiem".

attels

attels

Foto: Uldis Barkāns, VRK

 

Informāciju sagatavoja: Uldis Barkāns,
VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks, tālrunis 29237755, e-pasts:uldis.barkans@rs.gov.lv

 

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv

tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 30.03.2018.

Seminārs "Moderna pieeja robežuzraudzības līdzekļu lietošanā uz robežas"

 

Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) projekta Nr.ICMPD/2017/MPF/240-3/A-17 „Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību" ietvaros Valsts robežsardze realizēja pieredzes apmaiņas pasākumu, lai iepazītos ar tehnisko aprīkojumu, ko Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežsargi izmanto sauszemes robežuzraudzībā.

No š.g. 26.februāra līdz 2.martam 5 Valsts robežsardzes amatpersonas, 3 Lietuvas robežsardzes amatpersonas un 5 Baltkrievijas robežsardzes amatpersonas piedalījās seminārā "Moderna pieeja robežuzraudzības līdzekļu lietošana uz robežas", kurš notika Valsts robežsardzes koledžā.

Starptautiskā semināra laikā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežsargu eksperti prezentēja savu valstu robežuzraudzības tehniskos līdzekļus. Valsts robežsardzes un Baltkrievijas eksperti izstrādāja sadarbības memorandu. Ārvalstu robežsargi tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes infrastruktūru un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem. Ārvalstu ekspertiem tika organizēta ekskursija pa Valsts robežsardzes koledžu - iepazīšanās ar infrastruktūru un aprīkojumu, kuru izmanto apmācībām sauszemes robežuzraudzības jomā.

attels

attels

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv

tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 06.03.2018.

Kontaktpersona: Māra Driķe

e-pasts: Mara.Drike@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 05.02.2018.