Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts robežsardzi īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Robežkontroles un robežuzraudzības procesu esošās funkcionalitātes un nepieciešamo pilnveidojumu izpēte".

Projekta mērķis:

Veikt biznesa procesu izpēti un tehniskā risinājuma prasību izstrādi, lai nākotnē, pamatojoties uz projekta rezultātiem, īstenotu REIS un tās tehniskās platformas modernizāciju, kā arī nepieciešamo gala iekārtu iegādi, un papildinātu to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa 2016/399 un EP regulas 2017/2226 nosacījumu izpildi.

Projekta īstenošanas laiks: 02.01.2019. - 30.06.2019.

Finansējums: 68 000 EUR
(no tiem Fonda finansējums: 51 000 EUR, valsts budžets: 17 000 EUR)

Projekta pasākumi:

• REIS tehniskā risinājuma detalizēta apraksta un prasību sagatavošana.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

• definētas un apkopotas biznesa procesu prasības, ņemot vērā plānoto sistēmu ENTRY/EXIT, ETIAS ieviešanu un centralizēta API punkta izveidi;

• sagatavots aprēķins REIS sistēmas izstrādei un ieviešanai;

• veikta tirgus izpēte par sistēmas pilnvērtīgai darbībai nepieciešamajām gala iekārtām (dokumentu lasītāji, pirkstu nospieduma skeneri u.c.);

• apsekotas infrastruktūras izmitināšanas telpas un sniegti priekšlikumi to uzlabošanai.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Andrejs Goršanovs
Projekta vadītājs
E-pasts: Andrejs.Gorsanovs@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208043

Publicēšanas datums: 01.03.2019.