Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Projekta nosaukums: "Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1. posms)"

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Robežas" nacionālās prioritātes „Nacionālā kapacitāte - robežas" aktivitātei „Robežšķērsošanas vietu un „zaļās" robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu un informācijas sistēmu pilna atjaunošana un modernizēšana".

Projekta īstenošana: 08.08.2016. - 31.05.2017.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 358 076 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 268 557 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 89 519EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Uzlabot un stiprināt Eiropas Savienības ārējo robežu uzraudzību, atvieglojot likumīgu ceļošanu, nodrošinot vienota, augsta līmeņa pārbaudi atbilstoši Eiropas Savienības kopīgās ārējo robežu pārvaldības politikai.

Projekta tiešai mērķis: Atjaunot un modernizēt robežpārbaudes tehniskos līdzekļus robežu šķērsošanas vietās.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Robežpārbaudes tehnisko līdzekļu iegāde robežpārkāpumu, nelegālās imigrācijas un citu noziedzīgu nodarījumu atklāšanai.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks iegādāti:

1. 1 daudzfunkcionālais video spektrālais komparators;

2. 1 kompaktais video spektrālais komparators;

3. 6 mikroskopi ar digitālajām kamerām un apgaismojumu;

4. Esošo optisko stereo mikroskopu aprīkošanai ar digitālām kamerām un variatīvu apgaismojumu:

• 12 digitālās mikroskopa kameras;

• 5 mikroskopa apgaismojuma avoti;

5. 2 mobilie kompleksie transportlīdzekļu šasijas numuru (VIN) autentiskuma noteicēji ar programmnodrošinājumu;

6. 17 endoskopi.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Īstenojot Iekšējās drošības fonda projektu "Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)" ir veikti pasākumi, lai atjaunotu un modernizētu robežpārbaudes II līnijas tehniskos līdzekļus, kuri paredzēti personu un transportlīdzekļu pārbaudei.

Projekta ietvaros Valsts robežsardze ir piegādājusies un uzstādījusi sekojošas iekārtas:

1. kompakto video spektrālo komparatoru (1 gab.) un tā nepārtrauktas barošanas avotu (UPS) (1.gab.).

2. transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtas (endoskopus) (20 gab.).

3. kameras mikroskopam padziļinātai dokumentu pārbaudei II līnijā (12 gab.).

4. mobilos kompleksus transportlīdzekļa šasijas numuru (VIN) autentiskuma noteikšanai ar programmnodrošinājumu (2 gab.) un to papildus programmnodrošinājumus „Uzziņu informācijas sistēma AutoVIN" (2 gab.).

5. daudzfunkcionālo video spektrālo komparatoru (1 gab.) un tā nepārtrauktas barošanas avotu (UPS) (1.gab.).

6. mikroskopus ar digitālo kameru un apgaismojumu (6 gab.).

7. mikroskopa apgaismojumus (5 gab.).

8. digitālā mikroskopa darbstaciju (dators, monitors, programmnodrošinājums) (1 gab.)

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv
Tālr.:67075741

Publicēšanas datums: 31.05.2017.

Īstenojot Iekšējās drošības fonda projektu "Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)" ir veikti pasākumi, lai atjaunotu un modernizētu robežpārbaudes II līnijas tehniskos līdzekļus, kuri paredzēti personu un transportlīdzekļu pārbaudei.

Projekta ietvaros ir notikušas iepirkumu procedūras kā rezultātā ir noslēgti līgumi ar tehnisko līdzekļu piegādātājiem Saint-Tech SIA, Labochema Latvija SIA un Regula Baltija SIA. Šobrīd Valsts robežsardzei ir piegādātas un uzstādītas sekojošas iekārtas:

1. kompaktais video spektrālais komparators (1 gab.);

2. transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtas (endoskops) (20 gab.);

3. kameras mikroskopam padziļinātai dokumentu pārbaudei II līnijā (12 gab.);

4. mobilais komplekss transportlīdzekļa šasijas numuru (VIN) autentiskuma noteikšanai ar programmnodrošinājumu (2 gab.);

5. daudzfunkcionāls video spektrālais komparators (1 gab.);

6. mikroskops ar digitālo kameru un apgaismojumu (6 gab.);

7. mikroskopa apgaismojums (5 gab.).

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv
Tālr.:67075741

Publicēšanas datums: 20.02.2017.

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv
Tālr.:67075741

Publicēšanas datums: 16.08.2016.