Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Datoru ilustratīvs attēls

 Iekšējās drošības fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020.gada 25.jūlijā Rīgā  noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Atea” par 8 triecienizturīgu portatīvo datoru piegādi par kopējo summu 14 858 EUR (t.sk. ES finansējums EUR 11 143.5). Noslēgta līguma ietvaros 2020.gada 18.septembrī tika piegādātas 8 triecienizturīgi portatīvie datori. 

FOTO: Dators

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris

tālr. 67075661

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv