Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Projekta nosaukums: "Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam programmas 2. specifiskai aktivitātei "FRONTEX aprīkojums" 15.aktivitātei "Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde".

Projekta īstenošana: 15.10.2018. - 31.01.2020.

 

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 2 061 782 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 1 855 604 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 306 178 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Īstenot integrētās valsts robežas drošības politiku, kas pārdomāti saistīta ar pasākumiem valsts robežas drošības garantēšanai, vienlaikus neliekot šķēršļus kravu un preču kustībai pāri valsts robežai.

Projekta tiešai mērķis: Nodrošināt Valsts robežsardzes piekrastes patrulēšanas kuteru aktīvu dalību FRONTEX pasākumos uz Eiropas Savienības ārējās robežās, kā arī nodrošināt Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas uzraudzības mobilitātes stiprināšanu.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

1. piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde;

2. ekipējuma iegāde piekrastes patrulēšanas kuteru personālam.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

1. piegādāti 3 patrulēšanas kuteri aprīkoti ar tehniskajiem līdzekļiem;

2. apmācītas 9 Valsts robežsardzes amatpersonas;

3. piegādāti 16 ekipējuma komplekti.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu NR. VRS/IDF/2018/3 "Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde", Valsts robežsardze 2018.gada 10.oktobrī noslēdza līgumu ar Pilnsabiedrību "Alunaut Marine" „Par piekrastes patrulēšanas kuteru iegādi" par kopējo summu EUR 1 958 214 (t.sk. ES finansējums EUR 1 468 660,5). Noslēgtā līguma ietvaros 16.12.2019. tika piegādāti 3 speciāli aprīkoti kuteri. Iepirktie kuteri tiks izmantoti uz ES ārējās robežas (jūras robeža), kā arī dalībai Aģentūras kopīgajās operācijās.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 
 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661Publicēšanas datums: 17.12.2019.

Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu NR. VRS/IDF/2018/3 "Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde", Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde 2019.gada 14.novembrī izsludināja jaunu iepirkums Nr. VRS/2019/38/VEP "Ekipējuma iegāde patrulēšanas kuteru personālam" par kopējo summu EUR 92 800(t.sk. ES finansējums EUR 69 600). Noslēgtā līguma ietvaros 16 patruļkuteru amatpersonas tiks nodrošinātas ar speciālo ekipējumu. Iepirkums Nr. VRS/2019/29VEP/IDF izbeigts bez rezultātiem.

 

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 
 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661Publicēšanas datums: 15.11.2019.

Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu NR. VRS/IDF/2018/3 "Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde", Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde 2019.gada 23.septembrī izsludināja iepirkumu Nr. VRS/2019/29VEP/IDF "Ekipējuma iegāde patrulēšanas kuteru personālam" par kopējo summu EUR 92800 (t.sk. ES finansējums EUR 69600). Noslēgtā līguma ietvaros 16 patruļkuteru amatpersonas tiks nodrošinātas ar speciālo ekipējumu.

 

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 
 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661Publicēšanas datums: 24.09.2019.

Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu "Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde", tika veikti pasākumi, lai Valsts robežsardzes darbības nodrošināšanai uz ES ārējās robežas (jūras robeža), kā arī dalībai Aģentūras kopīgajās operācijās iegādātos speciāli aprīkotus kuterus.

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2018.gada 10.oktobrī tika noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību "Alunaut Marine" „Par piekrastes patrulēšanas kuteru iegādi" ar kopējo summu EUR 1 958 214. Noslēgtā līguma ietvaros tiks piegādāti 3 speciāli aprīkoti kuteri.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 
 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661Publicēšanas datums: 01.11.2018.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661Publicēšanas datums: 23.10.2018.