Statuss:
Īstenošanā
IDF

attels

Projekta nosaukums: "Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2.posms)"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Robežas" " aktivitātei „EUROSUR ieviešana"

Projekta īstenošana: 30.05.2019. - 31.06.2022.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 3965234 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 2973925 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 991309 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt atbilstošu ES prasību ievērošanu attiecībā uz ES ārējās sauszemes robežas uzraudzību.

Projekta tiešai mērķis: Turpināt attīstīt Valsts robežsardzes Robežuzraudzības un kontroles sistēmu

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

1.Valsts robežsardzes Sauszemes un Jūras robežas situācijas attēla izveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (standartiem)

2.VRS struktūrvienību tehniskās un informācijas apmaiņas infrastruktūras pilnveide Nacionālā situācijas attēla veidošanai

Projektu īstenošanas rezultāts:

1. Termālo kameru iegāde:

1.1. iegādāti, izvietoti un pieslēgti 19 termālo kameru komplekti VRS teritoriālo pārvalžu robežapsardzības nodaļu robežuzraudzības iecirkņos;

1.2. nodrošināta noteikto valsts robežas posmu uzraudzība izmantojot termālās kameras (19 gab.).

2. Mobilo informācijas apstrādes, vizualizācijas un saziņas komplektu iegāde.

3. Sensoru komplektu iegāde:

3.1. iegādāti un izvietoti vismaz 75 sensoru komplekti VRS teritoriālajās pārvaldēs:

3.2. nodrošināta noteikto valsts robežas posmu uzraudzība, izmantojot sensoru komplektus.

4. Informācijas apmaiņas mezgla izveide Ventspils pārvaldē ar integrāciju Robežuzraudzības un kontroles sistēmā:

4.1. Robežuzraudzības un kontroles sistēma pielāgota atbilstoši EUROSUR prasībām;

4.2. VRS VEP informācijas apmaiņas mezgls un tā infrastruktūra fiziska pieslēgta Robežuzraudzības un kontroles sistēmai;

4.3.nodrošināta nepārtraukta informācijas apmaiņa starp VRS Ventspils pārvaldes Jūras operāciju koordinācijas centru un VRS Nacionālo koordinācijas centru.

5.VRS struktūrvienību tehniskās un informācijas apmaiņas infrastruktūras pilnveidošana:

5.1.Iegādāts datu pārraides, apstrādes un arhivēšanas aprīkojums VRS teritoriālo pārvalžu robežapsardzības nodaļām (15 kompl.) VRS teritoriālajām pārvaldēm (3 kompl.) un Valsts robežsardzes koledžai (1 kompl.).

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

 Publicēšanas datums: 18.06.2019.

 

Kontaktpersona: Larisa Koženkova
e-pasta adrese: larisa.kozenkova@rs.gov.lv
Tālr.:67075662