Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Projekta nosaukums: "Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu papildus aprīkošana"

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Robežas" nacionālās prioritātes „Nacionālā kapacitāte - robežas" aktivitātei „Speciālo transportlīdzekļu aprīkošana".

Projekta īstenošana: 01.11.2016. - 30.09.2017.

Projekta budžets:

 

Projekta kopējais finansējums: 90 590 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 67 942 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 22 648 EUR

 

Projekta vispārīgais mērķis: Īstenot integrētās valsts robežas drošības politiku, kas pārdomāti saistīta ar pasākumiem valsts robežas drošības garantēšanai, vienlaikus neliekot šķēršļus kravu un preču kustībai pāri valsts robežai.

Projekta tiešai mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas uzraudzības tehniskā aprīkojuma modernizāciju un mobilitātes stiprināšanu, kā arī Valsts robežsardzes mobilo novērošanas kompleksu aktīvu dalību FRONTEX pasākumos uz Eiropas Savienības ārējās robežās.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Tehnisko līdzekļu piegāde Mobilo novērošanas kompleksu aprīkošanai.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks iegādāti:

 

Tehniskie līdzekļi Mobilo novērošanas kompleksu aprīkošanai:

• diennakts TV krāsu kamera, kas uzstādīta uz paceļamas platformas ( 2 komplekti);

• radio sakaru un datu interaktīvas pārraides aprīkojums 2 komplekti);

• lāzera attāluma mērīšanas ierīce (2.komplekti);

• digitālo ierakstīšanas ierīce (2 komplekti);

• GPS iekārta (2 komplekti).

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv
Tālr.:67075741

Publicēšanas datums: 07.11.2016.