Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Projekta nosaukums: "Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde"

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Robežas" nacionālās prioritātes „Nacionālā kapacitāte - robežas" aktivitātei „Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde".

Projekta īstenošana: 01.11.2016. - 30.09.2017.

Projekta budžets:

 

Projekta kopējais finansējums: 500 000 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 450 000 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 50 000 EUR

 

Projekta vispārīgais mērķis: Īstenot integrētās valsts robežas drošības politiku, kas pārdomāti saistīta ar pasākumiem valsts robežas drošības garantēšanai, vienlaikus neliekot šķēršļus kravu un preču kustībai pāri valsts robežai.

Projekta tiešai mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas uzraudzības tehniskā aprīkojuma modernizāciju un mobilitātes stiprināšanu, kā arī Valsts robežsardzes mobilo novērošanas kompleksu aktīvu dalību FRONTEX pasākumos uz Eiropas Savienības ārējās robežās.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Mobilo novērošanas kompleksu piegāde.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks iegādāti:

 

 

Divi Mobilie novērošanas kompleksi aprīkoti ar tehniskajiem līdzekļiem:

• termālo kameru;

• sauszemes un piekrastes novērošanas radaru;

• speciālo optisko programmas nodrošinājumu;

• sensoru devējiem ārējai drošībai;

• operatīvo darba staciju un monitoru informācijas vizualizācijai;

• barošanas bloku ar akumulatoru;

• digitālo kompasu.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv
Tālr.:67075741

Publicēšanas datums: 07.11.2016.