Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 14.03.2019.
IDF

attels

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana" (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis:

Robežuzraudzības pasākumu veicināšana, modernizējot jūras robežas videonovērošanas infrastruktūru.

Projekta īstenošanas laiks: 14.03.2019. - 31.10.2020.

Finansējums: 1 447 710 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 1 085 782 EUR, valsts budžets: 361 928 EUR)

Projekta pasākums:

• Jūras videonovērošanas sistēmas tālās darbības dienas/nakts kameru sistēmu nomaiņa.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

• Piegādātas, uzstādītas un notestētas tālās darbības dienas/nakts kameru sistēmas.
• Jūras videonovērošanas sistēmas tālās darbības dienas/nakts kameru sistēmu nomaiņa 8 objektos.

 

 

 

Kontaktpersona: Raimonds Reinicāns
Projekta vadītājs
E-pasts: Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208787