Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija" (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis:
Robežuzraudzības pasākumu veicināšana, modernizējot jūras robežas videonovērošanas infrastruktūru.

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2016. - 30.09.2017.

Finansējums: 333 201 EUR
(no tiem Fonda finansējums: 249 900 EUR, valsts budžets: 83 301 EUR)

Projekta pasākumi:
• VRS Jūras videonovērošanas sistēmas (JVNS) modernizējamo un demontējamo objektu izpēte;

• Datu pārraides ātruma kapacitātes paaugstināšana;

• JVNS objektu modernizācija un remonts.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

• veikta JVNS objektu tehniskās darbspējas un lietderīguma (nepieciešamības) izpēte;

• 2 JVNS objektos ierīkots optiskais datu pārraides tīkls un 6 objektos palielināts esošā tīkla caurlaidības ātrums, nodrošinot video attēla attālinātu pārraidi tiešraides un arhīva režīmā starp JNVS objektiem;

• 26 JVNS objektos veikts remonts un/vai iekārtu demontāža, kā arī modernizācija, tos aprīkojot darbam ar augstas izšķirtspējas video datiem.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona:

Raimonds Reinicāns

Projekta vadītājs

E-pasts: Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208787Publicēšanas datums: 01.09.2016.