Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei".

Projekta mērķis:

Samazināt ar nelegālo imigrāciju saistītos noziedzības riskus Eiropas Savienībā, uzlabojot biometrijas datu apstrādes kvalitāti Latvijā.

Projekta īstenošanas laiks: 17.05.2016. - 16.05.2017.

Finansējums: 97 516 EUR
(no tiem Fonda finansējums: 73 137 EUR, valsts budžets: 24 379 EUR)

Projekta pasākumi:
• Gala lietotāju aprīkojuma iegāde;
• Gala lietotāju aprīkojuma integrācija, uzstādīšana un konfigurācija darbam ar Biometrijas
datu apstrādes sistēmu (BDAS) un Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmu, Valsts robežsardzes (VRS) objektos.

Projektā sasniedzamie rezultāti:
• Iegādāti, integrēti un konfigurēti 10 darbstaciju komplekti;
• Aprīkojums uzstādīts Valsts robežsardzes objektos.

 

Kontaktpersona: Ieva Jansone, projekta vadītāja

E-pasts: Ieva.Jansone@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208643