Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca dalībnieku kopbilde

2015.gada jūnijā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu tika uzsākts BOMCA projekta 9.posms. Tā īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā. Projekta 9.posmu ar kopējo budžetu gandrīz 5 milj. euro apmērā īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā.

Novērtējuma misijas mērķis bija iepazīstināt galvenās mērķa grupas ar BOMCA projektu un tās komponentēm, izvērtēt pašreizējo situāciju kopā ar Tadžikistānas Republikas mērķa iestādēm un definēt galvenās vajadzības un svarīgākās jomas, uz kurām vērsts projekts.

No šā gada 20. līdz 23.oktobrim Dušanbe ir notikušas vairākas tikšanās ar Ārlietu ministrijas, Tadžikistānas Republikas Nacionālās drošības valsts komitejas Robežapsardzības spēku, Tadžikistānas Republikas Valdības Muitas dienesta, Migrācijas dienesta pārstāvjiem, kā arī notika tikšanās ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem, kas iesaistītas robežu pārvaldības jomā (EDSO, IOM un UNHCR).

Misiju vadīja pulkvedis Zaguzovs, Latvija Republikas Valsts robežsardzes Administratīvās pārvaldes priekšnieks. Misijā piedalījās: Latvijas Valsts robežsardzes, Starptautiskā Migrācijas Politikas attīstības centra (ICMPD), Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departamenta pārstāvji.

Paredzams, ka projekta šā posma vispārējais mērķis - palielināt robežu pārvaldības efektivitāti Centrālajā Āzijā, tiks panākts, ieviešot integrētās robežu pārvaldības (IBM) papildus elementus, palīdzot valdībām izstrādāt un reformēt to migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592