Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta īstenošana:
01.06.2014. - 30.05.2016.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 915 138,00 EUR (t.sk. Eiropas Savienības 90 % - 823 653,00 EUR un Latvijas Valsts robežsardzes līdzfinansējums 10 % - 91 485,00 EUR).

Projekta vispārējais mērķis:
Ir izveidot tiešas komunikācijas iespējas (ar valstu Nacionālo koordinācijas centru atbalstu) starp Igaunijas, Latvijas un Lietuvas „Robežsardzes" struktūrvienībām lokālajā un reģionālajā līmenī valstu sadures teritorijas uz robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, nodrošinot aktuālas informācijas apmaiņu tuvu reālajam laikam.
Projekta rezultātā tiks attīstīta informācijas apmaiņa trīs galvenajos līmeņos: lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī (ar galveno funkcionalitāti - koordinēšana).

Galvenais uzsvars projektā tiek likts uz aktuālās informācijas apmaiņas nodrošināšanā, lai tā būtu tuva reālajam laikam starp kaimiņvalstu robežuzraudzības patruļām (kājnieku un mobilajām).

Informācijas apmaiņas procesā tiks iesaistīti reģionālie koordinācijas centri ar kopīgo atbalsta funkciju un Nacionālie koordinācijas centri ar koordinācijas funkciju. Reģionālā līmenī informācijas apmaiņas procesā tiks iesaistītas arī imigrācijas kontroles vienības, nodrošinot nepieciešamo atbalstu pierobežas joslā.

Projekta specifiskais mērķis:

  1. Sadarbības efektivitātes attīstība starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Nacionālajiem koordinācijas centriem nacionālajā līmenī.
  2. Izveidot tiešās komunikācijas iespējas starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas robežas apsardzības iestādēm lokālajā un reģionālajā līmenī gar Krievijas un Baltkrievijas robežām.
  3. Nodrošināt tiešu aktuālās informācijas apmaiņu par pārrobežu incidentiem starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes iestādēm lokālajā un reģionālajā līmenī gar Krievijas un Baltkrievijas robežām tuvu reālajam laikam.
  4. Nodrošināt, ka trauksmes signāls un video par robežas nelikumīgu šķērsošanu būs pieejams robežuzraudzības nodaļām lokālajā un reģionālajā līmenī, kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Nacionālajiem koordinācijas centriem.

Projekta ietvaros tiek plānots nodrošināt efektīvu un nepārtrauktu informācijas par situāciju uz „zaļās" robežas saņemšanu, lai konstatētu, identificētu, izsekotu un aizturētu personas, kuras mēģina nelegāli ieceļot Eiropas Savienībā, tādējādi uzlabojot Eiropas Savienības ārējās sauszemes un robežas uzraudzību un kontroli.

Projekta ietvaros:
2013. gada 20. decembrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr. HOME/2012/EBFX/CA/2015 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)" (turpmāk - Projekts).

2014. gada 27.jūnijā, Latvijas Valsts robežsardze un Igaunijas Robežsardzes pārvalde parakstīja Sadarbības līgumu par kopīgu dalību Projektā. Sadarbības līgums nosaka pušu veicamos pienākumus un uzdevumus.


 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)" noslēguma sanāksme

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas ietvaros un pamatojoties uz 2013.gada 20.decembrī parakstīto Granta līgumu Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2015 starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no 2014.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.augustam Valsts robežsardze kopīgi ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienestu un Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldi īsteno projektu "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)" (turpmāk - Projekts).

No 2016.gada 29. līdz 31.augustam Latvijā tiek organizēta Projekta noslēguma sanāksme, kurā piedalās amatpersonas no Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī "SMARTDEC" robežuzraudzības aprīkojuma un specializētā programmnodrošinājuma izstrādes Igaunijas uzņēmums „Defendec" pārstāvji.

Projekta noslēguma sanāksmē tiek atzīmēta Projekta nozīmība un izvērtēti Projekta īstenošanas laikā sasniegtie rezultāti, t.sk.:

1. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nacionālajā koordinācijas centrā iegādāta un izveidota videokonferenču siena, kuru izmanto ātrai un efektīvai informācijas apmaiņai reālajā laikā. Tas savukārt sekmēs efektīvāku lēmumu pieņemšanu un Valsts robežsardzes struktūrvienību reaģēšanu nelegālās imigrācijas un pārrobežu noziedzības apkarošanai, ņemot vērā to, ka Baltijas valstu reģions joprojām tiek izmantots kā nelegālās imigrācijas tranzīta koridors nokļūšanai Centrāleiropas valstīs un Skandināvijā;

2. izveidots Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma kodols, kas turpmāk sekmēs cīņu ar nelegālo imigrāciju un pārrobežu noziedzību, jo par tendenci kļūst parādība, kad nelegālas imigrācijas maršruts vai kontrabandas pārvietošanas ceļš, kas ir veiksmīgi likvidēts vienā no valstīm, pēc kāda laika tiek izveidots citā Baltijas kaimiņvalstī pēc līdzīgiem principiem;

3. iegādātas mūsdienīgās klātbūtnes uztveršanas ierīces, kas ir savienotas ar jaunizveidoto informācijas apmaiņas mehānismu vienotā tīklā, kas kļūs par svarīgu atbalstu cīņā ar pārrobežu noziedzību, nodrošinot aktuālās informācijas apmaiņu reālā laikā, organizējot robežuzraudzību un imigrācijas kontroli.

Noslēguma sanāksmes laikā starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pusēm tika apspriestas svarīgākās kopīgās projektu idejas, kas varētu tikt īstenotas, realizējot nākamos BSIEG projekta posmus.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 915 138.

attels

attels

attels

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš

e-pasta adrese: janis.laimins@rs.gov.lv

Tālr.:67075733

 

Publicēšanas datums: 29.08.2016.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2015 starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju par projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)" (turpmāk - Projekts) ietvaros laika posmā no 2014.gada 6. augusta līdz 2014.gada 15.septembrim tika sagatavotas šādas tehniskās specifikācijas:

1. videosienas ierīkošanai Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nacionālajā koordinācijas centrā.

2. Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanai.

Iepriekš minētās tehniskās specifikācijas izstrādāja SIA „S2B" saskaņā ar 2014.gada 6.augustā parakstīto līgumu Nr.58.

Projekts tiek īstenots no 2014.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.augustam, tam paredzētais finansējums ir EUR 915 138.
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.


 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš

e-pasta adrese: janis.laimins@rs.gov.lv

Tālr.:67075733

 

Publicēšanas datums: 30.10.2014.

 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta atklāšanas sanāksme

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas ietvaros un pamatojoties uz 2013.gada 20.decembrī parakstīto Granta līgumu Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2015 starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju no š.g. 1.jūnija Valsts robežsardze ir uzsākusi projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)" (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

No 2014.gada 30.jūlija līdz 1.augustam Latvijā tika organizēta Projekta atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās amatpersonas no Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī robežuzraudzības aprīkojuma un specializētā programmnodrošinājuma izstrādes firmu pārstāvji.

Projekta atklāšanas sanāksmē tika atzīmēts Projekta svarīgums un savlaicīga tā uzsākšana, jo Projekta rezultāti:

  • sekmēs informācijas apmaiņas ātrumu un efektivitāti, ņemot vērā to, ka Baltijas valstu reģions joprojām tiek izmantots kā tranzīt koridors nokļūšanai Centrāleiropas valstīs un Skandināvijā;
  • sekmēs cīņu ar nelegālo imigrāciju, jo par tendenci kļūst parādība, kad nelegālas imigrācijas maršruts, kas ir veiksmīgi likvidēts vienā no valstīm, pēc kāda laika tiek izveidots citā Baltijas kaimiņvalstī;
  • kļūs par svarīgu atbalsta mehānismu cīņā ar pārrobežu noziedzību, ņemot vērā to, ka arī robežpārkāpēji noziedzīgo nodarījumu organizācijai sāk pielietot jaunus inovatīvus paņēmienus (piemēram, GPS navigācijas ierīces, nakts videonovērošanas un izsekošanas aprīkojumu, bezpilota lidaparātus).

Projekts tiek īstenots no 2014.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.maijam, tam paredzētais finansējums ir EUR 915 138.

attelsattels

attels

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš

e-pasta adrese: janis.laimins@rs.gov.lv

Tālr.:67075733

 

Publicēšanas datums: 04.08.2014.