Statuss:
Noslēdzies
IDF

attels

Projekta nosaukums: ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Robežas" nacionālās prioritātes „Nacionālā kapacitāte - robežas" aktivitātei „ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"

Projekta īstenošana: 20.12.2018. - 31.10.2019.

Projekta budžets:
Projekta kopējais finansējums: 2 000 000 EUR
Eiropas Savienības finansējums: 1 500 000 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 500 000 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Īstenot integrētās valsts robežas drošības politiku, kas pārdomāti saistīta ar pasākumiem valsts robežas drošības garantēšanai, vienlaikus neliekot šķēršļus personu kustībai pāri valsts robežai.

Projekta tiešai mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas gaisa robežas uzraudzības tehniskā aprīkojuma un informācijas sistēmu modernizāciju.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga

Projektu īstenošanas rezultāts:

1. Piegādāti un uzstādīti 8 gab. ABC vārti:

1.1 piegādāti un uzstādīti ABC vārtu klasteri, katram klasterim - uzraudzības darba stacija :

1.1.1 četru ABC vārtu klasteris, kas novietots Starptautiskās lidostas "Rīga" pirmajā stāvā C sektora ielidošanas zonā;

1.1.2. divu ABC vārtu klasteris, kas novietots Starptautiskās lidostas "Rīga" pirmajā stāvā C sektora transfēra zonā;

1.1.3. divu ABC vārtu klasteris, kas novietots Starptautiskās lidostas "Rīga" otrajā stāvā C sektora izlidošanas zonā.

1.2. Piegādāti un uzstādīti ABC vadības servera infrastruktūras un servera statnes.

1.3. Piegādāts un uzstādīts Komutators.

1.4. Piegādātas un uzstādītas Programmatūras komponentes:

1.4.1. ABC vārtu programmatūra;

1.4.2. ABC vārtu uzraudzības darba stacijas programmatūra;

1.4.3. ABC vārtu vadības servera programmatūra;

1.4.4. Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēma REIS datu apmaiņas saskarņu modulis.

2. Piegādāti un uzstādīti esošās Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras savienošanai ar ABC vārtu risinājumu 4 komunikācijas aparatūras komplekti, katrs sastāv no:

2.1. 24 portu tīkla komutatora,

2.2. tīkla komutatora grēdošanas moduļa,

2.3. optiskā moduļa,

2.4. komutatora pārvaldības sistēmas licences

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Larisa Koženkova

e-pasta adrese: larisa.kozenkova@rs.gov.lv

Tālr.:67075662

 

Publicēšanas datums: 02.01.2019.