Datums 17. maijs, 2021 – 31. decembris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta tiešsaistē
FOTO: Robežsargi apmācībā

Par godu Valsts robežsardzes atjaunošanas 30.gadadienai Valsts robežsardzes vēsturiskā ekspozīcija idejiski pievienojoties kuplajai Latvijas muzeju saimei un atbalstot šī gada Muzeju nakts tēmu “Robežas”, izveidoja virtuālo izstādi “Valsts robežsardze 30 gadu laika robežās”, kas ir skatāma Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē, uzspiežot saitei – “Muzeja nakts 2021 Valsts robežsardzes koledžā”.

Izstādē ir publicēti vēsturiski foto mirkļi, kas ikvienam ļaus gūt priekšstatu par Valsts robežsardzes darbību un izaugsmi 30 gadu laikā kopš Valsts robežsardzes atjaunošanas 1991.gadā.

Valsts robežsardze ir mainījusies un joprojām mainās līdzi laikam. Sākotnēji to izveidoja kā Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošu dienestu, kas veidots pēc militāra dienesta principiem un komplektēts no virsdienesta un obligātā dienesta karavīriem. Tomēr dažus gadus vēlāk, Latvijai, izvirzot ambiciozu mērķi iestāties Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), bija jāveido dienests līdzvērtīgs ES valstu robežapsardzības dienestiem. Sākās krasas pārmaiņas: Robežsardzi pārņēma Iekšlietu ministrija, notika pāreja no obligātā militārā dienesta uz profesionālu civildienestu, realizējot nozīmīgus ES finansētus projektus, nodrošinot Latvijas austrumu robežas infrastruktūras būvniecību, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un apmācot profesionālu personālu. Pēc Latvijas iestāšanās ES, Valsts robežsardze no 2007.gada 21.decembra, pārstāvot Latvijas kā pilntiesīgas Šengenas līguma zonas dalībvalsts intereses, atvēra ES iekšējās robežas uz Lietuvu un Igauniju un nodrošināja ES ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju uzraudzību un kontroli.

Šobrīd valsts sauszemes, jūras un gaisa telpas uzraudzība un kontrole, kā arī tehniskais aprīkojums atbilst augstajām ES noteiktajām prasībām. Robežsardze pēdējos gados ir pierādījusi sevi kā uzticamu sadarbības partneri ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskajā vidē. Neskatoties uz visu, galvenā Robežsardzes vērtība ir tās profesionālais personāls, kas nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes, lai sekmīgi pildītu valsts uzticētos uzdevumus. Ikviens robežsargs ir savas valsts patriots un pašaizliedzīgi pilda savus dienesta pienākumus.

Izstādē publicētās fotogrāfijas vizualizē Valsts robežsardzes veikumu mūsu valsts drošības stiprināšanā un sabiedrības izglītošanā.

Virtuālajā izstādē izmantoti Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas fotoarhīva materiāli, Arta Vītola, Romualda Stašāna, Rināta Tarasova, Oļega Kņazeva, Innas Zorinas, Ineses Kopiņas, Daces Lomanovskas, Aksela Sadovska, Ritas Bergmanes, Ulda Laganovska, Mārītes Meļņikas un Andreja Aleksejeva fotogrāfijas.