FOTO. Staņislavs Dančenoks

Valsts robežsardze izsaka līdzjūtību 2021. gada 30. aprīlī mūžībā aizgājušā Valsts robežsardzes virsnieka - pulkveža Staņislava Dančenova tuviniekiem.

Staņislavs Dančenoks savā ilggadējā dienesta laikā Valsts robežsardzē ir sniedzis ievērojamu ieguldījumu Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes attīstībā.

Savu dienestu Valsts robežsardzē Staņislavs Dančenoks sāka 1992. gada 20. janvārī kā Daugavpils robežsargu bataljona robežkontroles priekšnieka vietnieks. No 1992. gada 30. decembra bija Robežsargu brigādes 4. Daugavpils robežsargu bataljona Daugavpils dzelzceļa robežkontroles punkta (vēlāk Robežsardzes Daugavpils pārvaldes Daugavpils apvienotā dzelzceļa robežkontroles punkta) priekšnieks. No 1998. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. oktobrim Staņislavs Dančenoks bija Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Daugavpils I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks, no 2000. gada 1. novembra līdz 2004. gada 30. novembrim – Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieka vietnieks, savukārt no 2004. gada 1. decembra līdz 2007. gada 30. aprīlim vadīja Valsts robežsardzes Sēlijas pārvaldi. No 2007. gada 1. maija līdz 2011. gada 13. septembrim Staņislavs Dančenoks bija Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks.

Staņislavs Dančenoks  dienestu Valsts robežsardzē beidza sakarā ar noteikta vecuma sasniegšanu un aiziešanu pensijā.

Dienesta laikā Staņislavs Dančenoks  ir saņēmis šādus apbalvojumus: VRS nopelnu krūšu zīmi "Par Latvijas valsts robežas izbūvi", VRS krūšu zīmi "Par ieguldījumu Schengen acquis ieviešanā", VRS jubilejas zīmes – "Valsts robežsardzei 80 gadi", "Valsts robežsardzei 85 gadi", "Valsts robežsardzei 90 gadi" un "Valsts robežsardzei 95 gadi", tāpat ir saņēmis I, II un III pakāpes Robežsargu nopelnu zīmi "Par izcilību dienestā", NBS komandiera Goda zīmi, Valsts robežsardzes Krūšu nozīmi, Otrās šķiras Robežsargu Atzinības krustu, Iekšlietu ministrijas Sudraba "Goda zīmi", kā arī Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Pateicības un Goda rakstus.

Godināt Staņislavu Dančenoku un izvadīt viņu pēdējā gaitā varēs 2021. gada 3. maijā no plkst. 11.00-12.00 Daugavpils Katoļu kapu kapličā.