Vizītes un tikšanās
UHRC

Šā gada 15. septembrī tikās Valsts robežsardzes un Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs (turpmāk – UNHCR) vadība.

Tikšanās ietvaros noslēgta vienošanās par regulāru novērošanas vizīšu veikšanu uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas.

Vizīte organizēta saskaņā ar 2011. gada 12. janvārī parakstīto ”Saprašanās Memorandu par savstarpējo sadarbību, lai atbalstītu patvēruma meklētāju pieejamību Latvijas Republikas teritorijai un patvēruma procedūrai”.

Jāpiebilst, ka šādas tikšanās aizvadītas jūnijā,  jūlijā, augustā un ir plānotas turpināt līdz šā gada beigām.

Sagatavoja:

Ginta Skangale

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

tālr. 67075617

e-pasts: ginta.skangale@rs.gov.lv