Informācija presei
RU

Ar 19. septembri tiek ierobežota Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošana Latvijā, šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu, proti, Krievijas Federācijas pilsoņiem – Šengenas īstermiņa vīzu turētājiem, tiks liegta ieceļošana nebūtiskiem mērķiem, piemēram, tūrisma un atpūtas nolūkos.

Ierobežojumi neattiecas uz:

•        Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļaujas vai Šengenas līguma dalībvalsts ilgtermiņa vīzas turētājiem;

•        Latvijas Republikas valstspiederīgo ģimenes locekļiem (laulātiem, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, kā arī apgādībā esošām personām);

•        Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļiem;

•        transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kravas vai tehnisko reisu apkalpi, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;

•        jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai kuriem nepieciešams atgriezties no tā;

•        personām, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem;

•        Latvijas Republikā akreditētiem vai nosūtītiem Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

•        Krievijas Federācijas diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem,  personām, kuras dodas uz Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijas Republikā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai;

•        Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā un dodas īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai uz Krievijas Federācijas vēstniecību uzņemošajā valstī.

Šāda kārtība tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 8. septembrī pieņemto lēmumu, kas pieņemts koordinēti sadarbojoties Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, lai, gaidot ES kolektīvu rīcību, jau tagad ierobežotu Krievijas ceļotāju plūsmu, tādejādi mazinot drošības riskus.

Sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore

tālr. 67075739, mob. 28364592

e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv