Vizītes un tikšanās
Tikās par valsts robežas drošību atbildīgo iestāžu vadība

Piektdien, 10. jūnijā Valsts robežsardzē norisinājās sadarbības vadības grupas sēde, kurā tikās Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta vadība.

Sēdes laikā iestāžu pārstāvji pārrunāja aktualitātes iestāžu sadarbības jomā, apstiprināja "Latvijas Republikas valsts robežas drošības apdraudējuma (risku) analīzi par 2021. gadu", kā arī apsprieda citus jautājumus saistītus ar valsts robežas drošību.

Sadarbības vadības grupas sēde tiek organizēta pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 5. maija instrukciju Nr. 5 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts drošības jautājumos" un tās sastāvs noteikts saskaņā ar 2016.gada 21.aprīļa piecpusējo starpresoru vienošanos par sadarbību valsts robežu drošības jautājumos.

Sagatavoja:

Ginta Skangale

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

tālr. 67075617

e-pasts: ginta.skangale@rs.gov.lv