Vizītes un tikšanās
kopbilde

Šā gada 21. – 23. februārī Latvijas Republikā norisinās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu priekšnieku tikšanās.

Vizītes ietvaros tiks pārrunāta situācija uz ārējām robežām un valstu iekšienē, izvērtēti trīspusējās sadarbības un informācijas apmaiņas mehānismi potenciālo ārējo draudu sekmīgai apkarošanai.

Puses analizēs  Baltijas Ministru padomes robežapsardzības apakškomitejas 2022. gada rīcības plānā noteikto pasākumu izpildi un  apstiprinās rīcības plānu 2023. gadam.

Tāpat ārvalstu pārstāvji tiks iepazīstināti ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieku Gruzijā, Moldovā un Ukrainā darbības rezultātiem 2022. gadā.

Tikšanās noslēgumā delegāciju pārstāvji apmeklēs Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežnieku robežuzraudzības nodaļu un Pāternieku I kategorijas robežkontroles punktu, lai gūtu ieskatu reālajā situācijā uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas un apskatītu izbūvēto pamatžogu..

Baltijas Ministru padome (BMP) ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija, kas tika izveidota 1994. gada 13. jūnijā. Tās uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību valstu izpildvaras līmenī. 2022. gadā Latvija bija prezidējošā valsts BMP ietvaros. 2023. gadā prezidentūra tiek nodota Igaunijai.

Sagatavoja:

Ginta Skangale

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

tālr. 67075617

e-pasts: ginta.skangale@rs.gov.lv