FOTO: robežstabi uz svētku galda

Sekmīgi aizstāvot diplomdarbus Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, Valsts robežsardzes 18 amatpersonas ieguva vecākā virsnieka kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu robežapsardzē.

2018.gada rudenī robežsargi uzsāka nepilna laika studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Robežapsardze”. Programmas ilgums ir 2,5 gadi, šajā laikā tika sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs.

Diplomus par otrā līmeņa augstākās izglītības iegūšanu saņems robežsargi no Valsts robežsardzes štāba, Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes teritoriālajam pārvaldēm (Ventspils, Rīgas, Daugavpils, Viļakas un Ludzas). Iegūtā kvalifikācija Valsts robežsardzes amatpersonām dod iespēju dienēt Valsts robežsardzes vai Valsts robežsardzes koledžas vecāko virsnieku amatos.

Sagatavoja:

Diāna Deņisova

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze

tālr. 64603680, mob. 26551139

e-pasts: diana.denisova@rs.gov.lv