Informācija presei
 Robežšķērsotāju ievērībai

Saistībā ar rekonstrukcijas darbiem Grebņevas (Ubiļinka) robežkontroles punkta caurlaidība ir stipri samazinājusies. Šobrīd uz ieceļošanu Latvijā darbojas tikai viena josla vieglo transportlīdzekļu plūsmai, kas ievērojami kavē robežpārbaudes procedūru īstenošanu.

Tāpat kontekstā ar situāciju Ukrainā ir ievērojami palielinājies valstī ieceļojošo personu (Ukrainas un Moldovas valsts piederīgo) skaits, vairums no viņiem ir kājāmgājēji.

Valsts robežsardze atgādina, ka robežpārbaudes procedūras tiek veiktas prioritārā secībā un primāri tiek  pārbaudītas valsts robežu šķērsojošās personas – kājāmgājēji, vieglo transportlīdzekļu caurlaidība robežkontroles punktā ir vidēji 4-5 automašīnas stundā. Šobrīd uz ieceļošanu Latvijā Grebņevas robežkontroles punktā rindā gaida 30 vieglās automašīnas.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju Valsts robežsardze aicina Latvijas valstspiederīgos pamatoti apsvērt nepieciešamību doties uz Krievijas Federāciju. Savukārt, ja šāda galēja vajadzība pastāv, tad atgriežoties lūdzam attiekties ar sapratni pret esošo situāciju un ņemt vērā, ka sakarā ar rekonstrukcijas darbiem un palielinātu ieceļojošo personu plūsmu, vieglo transportlīdzekļu vadītājiem, rindā uz robežpārbaudi var nākties gaidīt līdz pat 20 stundām.

Kā alternatīvu ieceļošanai Latvijā Valsts robežsardze piedāvā Vientuļu (Bruņiševa) robežkontroles punktu, kur ir salīdzinoši mazāka plūsma, taču arī šī robežkontroles punkta caurlaidība ir pārpildīta un ir jārēķinās ar transportlīdzekļu rindām un iespējams gaidīšanu vairāku stundu garumā.  

Valsts robežsardze dara visu iespējamo, lai robežpārbaudes tiktu veiktas maksimāli īsākos termiņos un ārējo robežu šķērsojošām personām sagādātu pēc iespējas mazākas neērtības.

Sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore

tālr. 67075739, mob. 28364592

e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv