Statistika

Svētdien, 29. novembrī, Valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 12 likumpārkāpējus.

Uz ārējām robežām konstatēti seši robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liegta vienam ārzemniekam. Pāternieku robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Baltkrievijas pilsonim, jo ārzemnieks bija pārkāpis MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības. Persona atgriezta uz izceļošanas valsti.


Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu sešām personām – trīs Latvijas, diviem Baltkrievijas un vienam Vācijas pilsonim.

Sagatavoja:

Jolanta Babiško

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

tālr. 67075617, mob. 20364206

e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv