Vizītes un tikšanās

16.-17. jūnijā Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes priekšnieks Andrejs Rogozins (Eiropas robežu un krasta aģentūras (FRONTEX) Valdes pārstāvja aizvietotājs) piedalījās FRONTEX aģentūras 85. Valdes sēdē, kas norisinājās klātienē un tiešsaistē (Latvijas pārstāvis piedalījies tiešsaistē).

Aģentūras Valdes sēdes laikā tika izskatīti ar Aģentūras funkciju izpildi saistītie jautājumi un tika pieņemti nepieciešamie lēmumi Aģentūras darbības nodrošināšanai. Svarīgākie pieņemtie lēmumi skar Aģentūras funkciju izpildes un finansiālas darbības pārskatu par 2020. gadu, Aģentūras sadarbības attīstību ar Eiropas Savienības (ES) institūcijām, trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

Aģentūras Valdes sēdes laikā notika konstruktīvas diskusijas par tālāku attīstības un pilnveidošanas mērķu nospraušanu jautājumos, kas skar Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulējuma pilnvērtīgu ieviešanu, tajā skaitā Pastāvīga korpusa komplektēšanu, pamattiesību jautājumu ievērošanas un uzraudzības nodrošināšanu Aģentūras koordinētajos pasākumos, Aģentūras pamattiesību stratēģijas īstenošanu, Aģentūras lomu brīvprātīgas atgriešanas un reintegrācijas stratēģijas īstenošanā, kā arī Valdes lomas stiprināšanu Aģentūras pārvaldībā un spēju stiprināšanā.

Vienlaikus Aģentūras Valdes sēdes laikā Lietuvas Valdes pārstāvis informēja Valdi par nelegālās imigrācijas spiediena un patvēruma meklētāju skaita netipisko pieaugumu uz Lietuvas – Baltkrievijas (ES ārējās) robežas. Aģentūra un citu dalībvalstu pārstāvji tika aicināti sniegt atbalstu, izvietojot attiecīgajā reģionā Eiropas robežu un krasta apsardzes Pastāvīgās vienības ekspertus situācijas stabilizēšanai.

Sagatavoja:

Andrejs Rogozins

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes priekšnieks

tālr. 67075701,

e-pasts: andrejs.rogozins@rs.gov.lv