Vizītes un tikšanās
FOTO: Iekšlietu ministe Valsts robežsardzē

Piektdien, 18. jūnijā, Valsts robežsardzē viesojās iekšlietu ministre Marija Golubeva, lai klātienē iepazītos ar Valsts robežsardzes galvenajiem darbības virzieniem.

Robežsargi ministri iepazīstināja ar Valsts robežsardzes struktūru un kompetenci, ieskicēja galvenos savas darbības prioritāros pasākumus, kā arī iepazīstināja ar Operatīvās vadības pārvaldes Nacionālo koordinācijas centru. Tur ministrei stāstīja par centra uzdevumiem un demonstrēja Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR), robežuzraudzībā izmantojamos robežuzraudzības tehniskos līdzekļus – klātbūtnes uztveršanas sistēmas, kā arī Valsts robežsardzes jaunos NATO standartiem atbilstošos ieročus, kas saņemti pārapbruņošanas ietvaros.

Tāpat ministrei demonstrēja jūras robežuzraudzības tehnisko līdzekļu – mobilā videonovērošanas kompleka un mikroautobusa piekrastes apsekošanai darbību, prezentēja kuģošanas līdzekļu personāla ekipējumu darbībai starptautiskajās operācijās, informēja par jaunākajiem kuģošanas līdzekļiem, kā arī rādīja kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus.

Sagatavoja:

Jolanta Babiško

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

tālr. 67075617, mob. 20364206

e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv