Vizītes un tikšanās
FOTO: VRK izlaidums

Piektdien, 20.augustā, iekšlietu ministre Marija Golubeva, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs un Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts sveica Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” absolventus.

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” 40.izlaidums. 89 Valsts robežsardzes koledžas kadetiem svinīgi pasniedza profesionālās kvalifikācijas apliecības, piešķīra kvalifikāciju “Valsts robežsardzes inspektors”, kā arī speciālo dienesta pakāpi „kaprālis”.

Absolventi mācības uzsāka 2020.gada septembrī. Gada laikā kadeti apguva gan vispārizglītojošos, gan ar robežsardzes nozari un militāro jomu saistītos mācību priekšmetus, kā arī nostiprināja teorētiskās zināšanas kvalifikācijas praksē Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs un sekmīgi nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Klātesošos uzrunāja iekšlietu ministre Marija Golubeva, uzsverot, ka robežsargu dienests ir nozīmīgs, jo robežsargs ir pirmais, kuru satiek robežšķērsotājs, kā arī veltīja atzinīgus vārdus absolventiem: “Šodien saņemtais diploms un profesionālā kvalifikācija apliecina mērķtiecību, pacietību un zināšanas. Novēlu neapstāties, bet izvirzīt un sasniegt jaunas karjeras virsotnes”.

Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts uzrunājot klātesošos informēja, ka mācības Valsts robežsardzes koledžā uzsāka 101 kadets, bet ne visiem izdevās sekmīgi apgūt programmu. Novēlēja absolventiem neapstāties pie pirmajām grūtībām un šķēršļiem: “Šobrīd Jūs esat gatavi aizsargāt un aizstāvēt Valsts robežu. Tomēr tas ir tikai sākums un cerams, ka Jūs turpināsiet studijas koledžā.”.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins savā uzrunā atklāja, ka mācību laikā apgūto mācību priekšmetu vidējais vērtējums ir 7.7 balles, tomēr profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja 9 kadeti, bet eksāmenā kadeti uzradīja labas sekmes: vērtējumu 8 balles ieguva 14 kadeti, 9 balles – 5 kadeti un 10 balles – 4 kadeti, t.i. 26 % saņēma vērtējumu “ļoti labi”, “teicami” un “izcili”. Direktors absolventiem novēlēja panākumus un veiksmi dienestā, kā arī turpināt izglītību gan studijās, gan kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.

Mācību gada noslēgumā Valsts robežsardzes koledža izvērtē kadetu mācību rezultatīvus rādītājus un izlaidumā godina labākus robežsargus un pasniedz apbalvojumus. Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadetei ierindniecei Diānai Nedvedjei piešķirts goda nosaukums „Gada labākais kadets: Otrajā mācību rotā”, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetam ierindniekam Raineram Vahtelim piešķirts goda nosaukums „Gada labākais mācību grupas vecākais: Pirmajā mācību rotā”, savukārt Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadete ierindniece Liene Liuza un Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadets ierindnieks Jānis Kosolapovs apbalvoti sakarā ar izvirzīšanu goda nosaukumam „Valsts robežsardzes koledžas gada labākais robežsargs”. Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti – Anna Akmolova, Liene Liuza un Agnese Ekša. Sakarā ar augstiem rezultātiem kvalifikācijas eksāmenā apbalvoti Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti – Anna Akmolova, Liene Liuza, Santa Klagiša un Anastasija Afanasjeva.

Valsts robežsardzes koledžas absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes Daugavpils, Viļakas, Ludzas, Ventspils un Rīgas pārvaldēs.

Sagatavoja:

Diāna Deņisova,

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze,

tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:diana.denisova@rs.gov.lv