Vizītes un tikšanās

Šī gada 25.04.-27.04. tika organizēta Frontex aģentūras sadarbības koordinatora Vygintas Kaziukonis un VRS Eiropas Savienības lietu pārvaldes priekšnieka pulkveža Andreja Rogozina vizīte VRS Ventspils pārvaldē.

Vizītes mērķis bija iepazīstināt ar VRS Ventspils pārvaldes struktūrvienībām, to dienesta organizāciju, darbības specifiku, ģeogrāfisko izvietojumu, robežas raksturojumu, riska analīzi un tehnisko nodrošinājumu. Vizītes ietvaros tika apmeklētas Ventspils pārvaldes struktūrvienības Ventspilī, Liepājā un Rīgā.

25.04.2022. tika apmeklēts VRS VEP Jūras operāciju koordinācijas centrs, Jūras robežuzraudzības dienests un Ventspils I kategorijas dienests, kur notika prezentācijas un diskusijas par darba specifiku, organizāciju, ģeogrāfisko izvietojumu, robežas raksturojumu, riska analīzi un sadarbības jautājumiem ar VRS Ventspils pārvaldes sadarbības partneriem, kā arī Frontex aģentūras pārstāvis prezentēja Frontex aģentūras pakalpojumu katalogu. Prezentācijās piedalījās arī VRS VEP sadarbības partneri.

26.04.2022. tika apmeklēts VEP Kurzemes I kategorijas dienests un VRS VEP KImD Liepājas I kategorijas nodaļa, kur notika prezentācijas un diskusijas. VRS VEP Jūras nodaļas izvietojumā notika iepazīstināšana ar jūras robežas robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ar kuģi „Rānda”.

27.04.2022. notika iepazīstināšana ar VEP JRUD Līča nodaļas dienesta organizāciju, darbības specifiku, ģeogrāfisko izvietojumu, robežas raksturojumu, riska analīzi un tehnisko līdzekļu apskate. Notika Frontex pārstāvja piedalīšanās patruļā.

Sagatavoja:

Diāna Greidāne

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes vecākā speciāliste (pārvaldes priekšnieka palīdze)

tālr. 63604802, mob.  22067385

e-pasts: diana.greidane@rs.gov.lv