Vizītes un tikšanās

Otrdien, 9. martā, noritēja Baltijas Ministru padomes Iekšlietu komitejas Robežapsardzības apakškomitejas vecāko amatpersonu (BMP) 2020. gada Igaunijas prezidentūras noslēguma sanāksme, kurā piedalījās Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Ivars Ruskulis.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu vadītāji attālināti apmainījās ar informāciju par situāciju uz valstu ārējām robežām un pastāvošajiem riska faktoriem, tostarp arī informāciju par ieviestajiem un plānotajiem pasākumiem COVID-19 pandēmijas izplatības novēršanai, apmainījās ar viedokļiem vienotas nostājas turpmākai sadarbībai ar Baltkrievijas robežapsardzības iestādi veidošanai.

Tika izvērtēta 2020. gada Igaunijas prezidentūras BMP Rīcības plāna izpilde, proti, 2020. gadā (vērā ņemot COVID-19 ierobežojošos pasākumus) kopā tika realizēti pieci pasākumi.

Tikšanās laikā delegāciju vadītāji izvērtēja un apstiprināja 2021. gada Lietuvas prezidentūras BMP Rīcības plānu, kopā 14 pasākumus iestāžu darbības kompetenču jomās – izmeklēšana un operatīvā darbība, nelegālo migrantu atgriešana, pilnvaroto robežas pārstāvju darbība uz Eiropas Savienības ārējās robežas, jaunākie tehnoloģiskie risinājumi robežpārbaužu nodrošināšanai un citas jomas. Tāpat  2021. gadā tiek plānots organizēt kopējas mācības jūras robežas uzraudzības kapacitātes stiprināšanai.

Tikšanās noslēgumā BMP Robežapsardzības apakškomitejas prezidentūra 2021. gadā simboliski tika nodota Lietuvas Valsts robežsardzes dienestam.

Sagatavoja:

Inguna Neimane

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšniece pulkvežleitnante

tālr. 67075653

e-pasts: inguna.neimane@rs.gov.lv