Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Hansael' SIA
Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi