Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'RŪPE'
Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Iepirkuma procedūra
Neregulēts iepirkums