Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
59504
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
Valsts robežsardze
Līguma izpildes vieta
Ludzas novads, Isnaudas pagasts, Runtorta “Jaunsmilgas” (LATVIJA), LV-5701
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

elvira.kozackova [at] rs.gov.lv