Mēnešalga:
601 līdz 795 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Rīgas nodrošinājuma nodaļas speciālista amats

Prasības amata pretendentiem:
 • vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • vēlama 1 (viena) gada darba pieredze nodrošinājuma un apgādes jomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • pieredze materiālo vērtību uzskaitē.

Amata pamatpienākumi:     
 • plānot datortehnikas un biroja tehnikas iegādi, veikt to ekspluatācijas materiālu un aprīkojuma uzskaiti;
 • apkopot informāciju, veikt aprēķinus un pakļautības kārtībā pieprasīt finanšu līdzekļus ikmēneša iepirkumu realizācijas plānu realizācijai;
 • veikt materiālo līdzekļu (datortehnikas, biroja tehnikas un to ekspluatācijas materiālu) iegādi, pamatojoties uz ikmēneša finanšu plānu;
 • piedalīties iepirkuma procedūrās likumdošanā paredzētajos gadījumos un veikt tirgus izpēti nepieciešamo materiālo vērtību iegādei;
 • organizēt un veikt materiālo vērtību saņemšanu no piegādātājiem un nodošanu noliktavā;
 • saņemt materiālās vērtības no noliktavas un izsniegt tās lietotājiem;
 • veikt nolietoto materiālo vērtību norakstīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;
 • salīdzināt (ne retāk kā reizi ceturksnī) uzskaites informāciju par materiālo vērtību atlikumu ar Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldi.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 601 EUR līdz 795 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "saimniecības pārzinis" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz