Valsts robežsardzes uzdevumus, funkcijas, kompetenci un pienākumus nosaka Robežsardzes likums.

Robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana.

Valsts robežsardze sastāv no
Galvenās pārvaldes, kura atrodas Rīgā, Rūdolfa ielā -5

un 6 teritoriālajām pārvaldēm:

attels

Rīgas pārvaldes, Rīgā, Rūdolfa ielā - 5

attels

Ventspils pārvaldes, Ventspilī, Ostas ielā 33

attels

Viļakas pārvaldes, Viļakā, Garnizona ielā 19

attels

Ludzas pārvaldes, Ludzā, Liepājas ielā 2b

attels

Aviācijas pārvaldes, Ludzas raj., Isnaudas pag., "Jaunsmilgās"

attels

Daugavpils pārvaldes, Daugavpilī, A. Pumpura ielā 105b

attels

Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē. Zavoloko ielā 8 tiek apmācīti jaunie robežsargi