Mēnešalga:
601 līdz 675 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Ventspils

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras robežuzraudzības dienesta speciālista amats

Prasības amata pretendentiem:
 • vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • vēlama 1 (viena) gada darba pieredze nodrošinājuma un apgādes jomā;
 • pieredze materiālo vērtību uzskaitē;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas).

Amata pamatpienākumi:     
 • organizēt formas tērpa priekšmetu saņemšanu Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes noliktavā, veikt to uzskaiti, glabāšanu, sistematizētu kontroli Pārvaldes noliktavā;
 • izsniegt Pārvaldes amatpersonām formas tērpa priekšmetus un atšķirības zīmes atbilstoši to izsniegšanas normām;
 • uzskaitīt Pārvaldes amatpersonām izsniegto formas tērpu, kontrolēt tā nolietojuma termiņu, ievadīt informāciju par formas tērpu apriti grāmatvedības resursu vadības sistēmā “Horizon” un aizpildīt formas tērpa uzskaites kartītes;
 • veikt Pārvaldes amatpersonām izsniegtā formas tērpa norakstīšanu un sagatavot norakstīšanas aktus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot un iesniegt noteiktajos termiņos nepieciešamos pārskatus par iepriekšējā mēnesī izsniegtajiem formas tērpa priekšmetiem;
 • plānot un analizēt Pārvaldes amatpersonu nodrošinājumu ar formas tērpu, apkopojot Pārvaldes amatpersonu pieprasījumos (ziņojumos) ietverto informāciju par nepieciešamajiem formas tērpa priekšmetiem un nepieciešamo formas tērpu krājumu papildināšanu noliktavā, kā arī nodrošināt pieprasījuma iesniegšanu Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē;
 • izrakstīt mantu atestātus par Pārvaldes amatpersonām izsniegtā formas tērpa pārvietojumu;
 • sagatavot aprēķinus par pārvaldes amatpersonām izsniegtā formas tērpa priekšmetu atlikušo vērtību;
 • sagatavot pieprasījumus par formas tērpu individuālo šūšanu Pārvaldes amatpersonām;
 • veikt ar formas tērpu apriti saistīto dokumentu sistematizēšanu un kārtošanu lietās saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru un sagatavošanu nodošanai arhīvā;
 • salīdzināt (ne retāk kā reizi ceturksnī) uzskaites informāciju ar Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldi par materiālo vērtību kustību un atlikumu;
 • nodrošināt pārvaldes noliktavas pareizu un drošu ekspluatāciju, ievērojot materiālo vērtību pieņemšanas, glabāšanas un izsniegšanas noteikumus, nepieļaut materiālo vērtību bojāšanu un iztrūkumu, kā arī stingri ievērot elektroierīču un ugunsdrošības noteikumu prasības.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 601 EUR līdz 675 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: ilze.jansevska@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde, Ostas iela 33, Ventspils, LV-3601.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz