Mēnešalga:
730 līdz 870 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Transporta un infrastruktūras nodaļas vecākā speciālista amats

Prasības amata pretendentiem:
 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnes, komerczinību un administrēšanas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, arhitektūras un būvniecības, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • vēlama 3 (trīs) gadu pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē (nekustamo īpašumu attīstības un pārvaldīšanas, finanšu plānošanas, juridisko vai inženiertehnisko jautājumu risināšanā);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlamas labas krievu valodas zināšanas.

Amata pamatpienākumi:     
 • piedalīties un koordinēt Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas sauszemes robežu iekārtošanas plānu izstrādi un uzraudzīt to realizāciju;
 • koordinēt un kontrolēt valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu un gar Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežu uzturēšanas pasākumus;
 • sagatavot valsts robežas joslas uzturēšanai nepieciešamo finanšu plānu; 
 • veikt saraksti ar fiziskām un juridiskajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm jautājumos, kas saistīti ar valsts robežas joslas izbūvi un uzturēšanu;
 • organizēt un piedalīties ar valsts robežas joslas izbūvi un uzturēšanu saistītu līgumu un vispārīgo vienošanos sagatavošanā un veikt to izpildes kontroli;
 • izstrādāt priekšlikumus valsts robežas joslas uzturēšanas nodrošināšanai un pilnveidošanai, kā arī organizēt un kontrolēt robežzīmju uzturēšanas nodrošināšanu;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojuma dokumentus jautājumos, kas saistīti ar valsts robežas joslas izbūvi un uzturēšanu, kā arī Valsts robežsardzes pārvaldīšanā un lietošanā esošiem nekustamiem īpašumiem atbilstoši kompetencei;
 • apkopot informāciju par valsts robežas joslas faktisko stāvokli un veikt tās analīzi;
 • sagatavot valsts robežas joslas un robežzīmju tehnisko specifikāciju projektus publiskā iepirkuma procedūras veikšanai.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 730 EUR līdz 870 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "TIN vecākais speciālists" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz