Mēnešalga:
640 līdz 700 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Lietvedības un arhīva nodaļas speciālista amats

(uz noteiktu laiku)
Prasības amata pretendentiem:
 • vidējā vai profesionālā vidējā (vismaz 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) izglītība;
 • vismaz 1 (viena) gada pieredze lietvedības jomā;
 • nepieciešama prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlams krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages); 
 • vēlama pieredze darbā ar dokumentu pārvaldības datu bāzēm.

Amata pamatpienākumi:     
 • reģistrēt informācijas sistēmā „Lietvedība” saņemtos ziņojumus, iekšējās aprites ziņojumus;
 • reģistrēt informācijas sistēmā „Lietvedība” nosūtāmos dokumentus;
 • sistematizēt, kārtot dokumentus lietās saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru atbilstoši attiecīgajam dokumentu pārvaldības gadam;
 • izstrādāt lietu nomenklatūras projektus;
 • formēt un sakārtot dokumentus nodošanai arhīvā, kā arī veikt aktualitāti zaudējušo dokumentu atlasi iznīcināšanai;
 • nodrošināt iekšējo normatīvo aktu, pavēļu, vēstuļu saskaņošanas procesu;
 • kontrolēt saņemto dokumentu izpildes termiņus;
 • sagatavot dokumentu atvasinājumus (kopijas, izrakstus) apliecināšanai.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.
Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "lietvedis" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz